Sund Livsstil er navnet på et nyt projekt, som starter op i lokale idrætsforeninger efter sommerferien i år. Projektet har særligt fokus på vaner, motion og mad.

Sund Livsstil er navnet på et nyt projekt, som starter op i lokale idrætsforeninger efter sommerferien i år. Projektet har særligt fokus på vaner, motion og mad.

Projekt:

Sund livsstil med lokale klubber

Fem idrætsforeninger jævnt fordelt over Aarhus er med i et nyt projekt i Folkesundhed Aarhus

Af
Christina Johansen

Christina S. Johansen

I et nyt tre-årigt projekt får alle aarhusianere nu mulighed for at få mere sundhed ind i hverdagen.
Det er Folkesundhed Aarhus, som står bag det nye tiltag, i samarbejde med fem idrætsforeninger i Aarhus.
Helt præcist er det Sabro IF, tst Tilst, Beder-Malling IF, Skødstrup SF og Aarhus 1900, som er blevet en del af Sund Livsstil, der er navnet på det nye projekt.
“Vi har allerede i dag lignende tilbud i Folkesundhed Aarhus med lange ventetider. Vores erfaringer herfra viser, at folk flytter sig og føler sig bedre rustet til at træffe sundere valg. De får nogle redskaber og en tiltro til sig selv i forhold til at fortsætte og til at nå deres mål,” fortæller Lisbeth Rosenberg Natorp, projektmedarbejder i Folkesundhed Aarhus.
“Nu kan projektet så komme ud og blive lokalt forankret med den fordel, at relationer kan blive opbygget, og derigennem kan deltagerne støtte hinanden i at fortsætte,” siger Lisbeth Rosenberg Natorp.

Ikke et vægttabsforløb

Sund Livsstil starter op i de lokale klubber efter sommerferien i år, og der vil være særligt fokus på vaner, motion og mad.
Tiltaget, der er for alle over 18 år, løber over 12 uger med undervisning én gang om ugen.
Hver gang vil der være noget teoretisk undervisning samt en eller anden form for bevægelse. Eksempelvis kan vaner være et emne, som bliver behandlet.
“Der er ikke tale om et vægttabsforløb. Vi vil gerne have fokus væk fra badevægten og over på sundhed mere generelt. Altså at folk får nogle sundere vaner,” fortæller Lisbeth Rosenberg Natorp, som oplyser, at forløbet koster et deltagergebyr, som klubberne er med til at fastsætte senere.

Skal udbredes til flere

Det er målet at afvikle 40 hold med i alt 600–800 borgere i den tre-årige projektperiode. I denne periode kan Folkesundhed Aarhus' erfaringer fra deres tidligere forløb bruges, men det er også meningen, at der skal hentes nye erfaringer i de tre år for at finde ud af hvilke tiltag, der fungerer bedst lokalt.
“Efter perioden evaluerer vi projektet. Vi skal have lavet en drejebog i forhold til, hvordan nye klubber kan implementere Sund Livsstil hos dem. Meningen er netop, at Sund Livsstil skal kunne bredes ud til mange flere, når projektperioden er slut,” siger Lisbeth Rosenberg Natorp.
Læs mere på www.aarhus.dk/sundlivsstilif

null

Publiceret 19 January 2014 12:00