Et sminket projekt er lige så ødelæggende

Af Peter Hegner Bonfils, peterbonfils@gmail.com 27135157, byrådsmedlem Enhedslisten

En investor udfolder store anstrengelser for at få lov til at plante endnu et supermarked i Jægergårdsgade. Tidligere har et flertal i byrådet sagt klart nej til projektet, men nu forsøges der igen. Denne gang med et sminket projekt. Men det vil være lige så ødelæggende for beboere og handlende i og omkring Jægergårdsgade samt for kvarteret.
Byrådet har varslet et paragraf 14 forbud, der udskyder muligheden for projektet. Byrådet har desuden sat gang i Frederiksbjerg-processen, som bl.a. efter høring af borgerne skal fastlægge nye rammer for udviklingen af kvarteret ved Jægergårdsgade.
Sagen behandles i byrådet onsdag d. 8.1. Her skal vi fastholde paragraf 14 forbuddet, og vi skal desuden respektere, at vi er i gang med Frederiksbjerg-processen. Ellers skader vi byrådets troværdighed overfor borgerne.
For at omgå paragraf 14 forbuddet har investoren sminket det tidligere supermarkeds-projekt ved at udelade butiksfacaden i Montanagade. Men der er stadig tale om et projekt, som vil være ødelæggende for kvarteret. Der er da også masser af indsigelser fra lokalområdet, nemlig fra 35 erhvervsdrivende, fra Frederiksbjerg-gruppen der repræsenterer en stor gruppe beboere, samt fra flere andre.
Når et så bredt og stort udsnit af beboere og butiksejere i kvarteret siger klart nej til projektet, må vi som politikere tage det meget alvorligt. Vi må stå fast på byrådets tidligere beslutning og fastholde paragraf 14 forbuddet.
 
 
 

Publiceret 03 January 2014 13:30