Mårslet-skolebørn bør sikres sikker skolevej!

Af
Kåre Th. Sørensen

Byrådskandidat Radikale Venstre

Langballevej 124

8320 Mårslet

Aarhus Kommune bør imødekomme et fattigt ønske fra Mårslet Fællesråd om at gøre skoleelevers vej til skole mere sikker.
Uvist af hvilken årsag ønsker Aarhus Kommune ikke at udvide en 40 kilometer-zone med sølle 50 meter. Det vil ellers betyde, at stedet ved jernbanen, hvor en cykelvej krydser den meget befærdede Hørretvej, kommer med indenfor zonen med 40 kilometers fartbegrænsning.
De frivillige trafikvagter, der passer på børnene om morgenen, fortæller, at eksempelvis busserne ikke respekterer, deres stopsignal, når børnene skal hjælpes over vejen.
Nu bliver det mørkt om morgenen, og så er det et særligt slemt sted at skulle over vejen. Selv trafikvagterne er svære at observere for trafikanterne – specielt selvfølgelig i regn- og snevejr.
Og stien krydses jo ikke kun om morgenen. Når Mårsletbørnene skal til og fra fritidsaktiviteter om eftermiddagen eksempelvis i Mårslethallen, så kræver det også, at vejen passeres.
At rykke ”40-km-skiltene” blot 25 cykelpedaltråd mod nord – er det dog ikke et beskedent trafikønske, Aarhus Kommune her kunne opfylde overfor børn og trafikvagter i Mårslet?

null

Publiceret 01 November 2013 15:00