Anerkendelse sætter borgerne i centrum

Af
Af Jakob Lavrsen (R)

Mejlgade 46

8000 Aarhus C

Socialrådgiveren er den, der i jobcenteret har den borgernære socialkontakt, men det er dog desværre et faktum, at meget af deres tid samt ressourcer går til administrerende opgaver. Dette blandt andet på grund af en alt for kompliceret lovgivning.
I de seneste år er der blevet trukket meget papirarbejde ned over socialrådgiverne. En socialrådgiver bruger omtrent 45-50 minutter på administration og blot 10-15 minutter per time på borgeren. Det må vi gøre noget ved.
Jeg mener, at regler og kontrol forhindrer Aarhus kommunes socialrådgivere i at udføre deres egentlige job. Medarbejderne skal tildeles en højere grad af medansvar og tillid. Vi må derfor løsne det stramme kontrolgreb og have mere tiltro til deres professionalisme og faglige kompetencer.
Jeg er overbevist om, at kommunens socialrådgivere er passioneret omkring deres job, men at denne passion kan være svær at bibeholde i en tid, hvor regelstyring og kontrol fylder utrolig meget. For at vise min tillid til socialrådgiverne uddelte jeg fredag morgen passionsfrugtjuice til medarbejderne på jobcentret Jærgergården. Her blev jeg mødt med store smil fra medarbejderne og blev bekræftet i min teori om, at med anerkendelse og tillid kommer vi længst.
Vi må således lytte mere til medarbejderne, der netop har den borgernære kontakt.
Det gør jeg, det er sådan, jeg laver politik. Min løsning er, at vi må vælte murerne mellem systemerne og blandt andet opstille tværfaglige team. Teamene skal have en fremadrettet forebyggende indsats og i den forbindelse, er det vigtigt, at vi tænker borger før system. Derudover foreslår jeg en fremskudt socialrådgiver, som kan være mægler mellem institutioner og kommunen. Socialrådgiveren skal hjælpe og guide eksempelvis lærere og pædagoger samt etablere kontakt til kommunen. Et sådant samarbejde skaber en bedre dialog mellem system og borger, da den er formidlet i trygge rammer.
Jeg mener således, at medarbejderne og borgerne skal i centrum i vores kommune. Men dette kræver, at vi giver socialrådgiverne tillid og tid til at gøre deres arbejde.

Publiceret 31 October 2013 13:00