Søren Egge stiller op for Enhedslisten, mens Viggo Mathiesen stiller op for Dansk Folkeparti til kommunalvalget 19. november

Søren Egge stiller op for Enhedslisten, mens Viggo Mathiesen stiller op for Dansk Folkeparti til kommunalvalget 19. november

Skal Hjortshøj have en multihal...

...så skal der arbejdes hårdt for sagen, men i hvert fald på denne side af valget er intet ifølge de lokale byrådskandidater umuligt

Af
Grethe Madsen

Grethe Bo Madsen

I Hjortshøj vil man gerne være sociale og komme hinanden ved, men hvordan gør man det, når byen mangler et samlingspunkt.
Derfor har en gruppe Hjortshøjborgere gennem flere år forsøgt at bane vejen for en multihal i byen.
Her vil byens borgere først og fremmest kunne mødes og bygge videre på landsbyfællesskabet, her kunne foreninger afholde deres arrangementer og byens unge kunne få et hårdt tiltrængt alternativ til at hænge ud ved stationen.
Lokalavisen Aarhus Nord har spurgt de to lokale byrådskandidater, Søren Egge Rasmussen, der stiller op for Enhedslisten og selv bor i Hjortshøj, og Dansk Folkepartis Viggo Mathiesen, der bor i Skødstrup, hvad de siger til Hjortshøj-borgernes ønske om en multihal i byen.

Skolen har behov for en hal

“Jeg er bekendt med, at nogle arbejder for at få en ny idrætshal i tilknytning til skolen. Virupskolens gymnsatiksal er meget lille, og skolen sender i øjeblikket sine elever med bus til Hårup, når de skal have idræt,” siger Søren Egge Rasmussen.
“Så skolen har helt klart et behov for en hal, og kan det kombineres med en multihal, som resten af byen også kan have glæde af, så er det absolut værd at se på.”
“Selvfølgelig er det ikke noget, der kommer af sig selv, der skal der knokles for det, og der kan godt gå rigtig lang tid fra ide til der kommer skred i beslutningerne. Men det er vigtigt at få sat debatten i gang,” forklarer han.
Også Viggo Mathiesen er som udgangspunkt positivt indstillet overfor en multihal i Hjortshøj, men borgerne skal ikke regne med at få det hele betalt af kommunen.

Selv være med til at betale

“Jeg kan sagtens forstå, de gerne vil have en multihal, og det er vel også rimeligt nok at de får det, men de skal ikke forvente, at kommunen vil finansiere hele sådan et projekt. Det er der ikke råd til,” siger han og peger på et lignende projekt i Hårup, hvor man er lidt længere fremme i planerne om n multihal.
“I Hårup ved borgerne godt, at de selv skal finansiere en del af projektet, hvis det skal blive til noget. Så en del af arbejdet for at få sådan en hal er helt klart at gør sig nogle tanker om, hvordan den skal finansieres, og hvordan man vil finde midler til det,” understreger han.

null

Publiceret 19 October 2013 16:00