Det optager vælgerne i Aarhus Syd...

Af
Camilla Olesen

Hvorfor skal det være politikerne, der sætter dagsordenen til kommunalvalget? Hvorfor skal det ikke være vælgerne? Lokalavisen Aarhus har været på gaden, hvor vi har spurgt borgerne om, hvad der er vigtigt for lige netop deres lokalområde. I de kommende uger vil avisen forelægge problematikkerne for politikerne. Vi vil fortsat gerne høre, hvad der optager netop dig i dit område, så kontakt os endelig på redaktion.aarhus@lokalavisen.dk eller www.facebook.com/lokalavisenaarhus
 
 

Jesper Bjerg, 37 år, Mårslet:

"Beder-Bering-Vejen skal på dagsordenen, så der kan blive en afklaring af, hvad der skal ske, så folk ikke bliver holdt hen. Det er rigtig fint, at der er en multihal på vej, men byen vokser, og det ville være fint, hvis der kom bedre idrætsfaciliteter i byen - for eksempel en svømmehal. Cykelstierne i Mårslet er heller ikke for gode. Generelt i hele Aarhus er ældreplejen simpelthen for dårlig. Hjemmehjælpen er ikke god nok."

Jørgen Halle, 50 år, Tranbjerg:

"Der skal laves nogle små ting i forbindelse med skolefusionen i byen. Det kræver ikke så meget, men det vil gavne borgerne i byen en hel del. Vi har mangel på idrætsfaciliteter i byen. Grønløkkehallen er fuldstændig booket op, så en hal mere ville være godt. Derudover så skal der fokus på støjgenerne. Tranbjerg er ikke en del af støjplanen fra Aarhus Kommune, da den slutter ved byskiltet i Slet, men vi er også påvirket af det."

Gunni Petersen, 71 år, Viby:

"Aarhus Kommune skal have fokus på renoveringsprojektet i Rosenhøj. Der er brug for, at kommunen bakker 100 procent op omkring det."

Gitte Strandgaard, 53 år, Malling:

"Det psykiske arbejdsmiljø skal i spil. Mobning og dårligt arbejdsmiljø skal på dagsordenen."

Kirsten Toft, 60 år, Skåde:

"Det er noget rod med busforbindelserne. Der er mange herude, der siger, at det ikke er ligeså let at komme indtil byen nu som før i tiden. Trafikken indad Oddervej er slem, og det ville være godt, hvis der kunne blive gjort noget ved det."

Jørgen F. Bak 59 år, Beder:

"Der skal helt klart fokus på infrastrukturen. Vi er i den grad udsultet i hele sydbyen, når det handler om veje og stier. Bering-Beder-Vejen må der også gerne snart ske noget med. Vi har et stort behov for den. Der er snak om tre forskellige linjeføringer, og de folk, der bor omkring dem, har fortjent en afklaring"

Ole Jean Nielsen, 72 år, Højbjerg:

"Vi vil gerne have et medborgerhus, som skal ligge centralt placeret i vores område. Her skal der være bibliotek og lokalhistorisk arkiv, og samtidig skal det være et mødested/mindre kulturcenter. Derudover trænger Rundhøj Torv i den grad til en forskønnelse. Det pynter bestemt ikke i vores område. Det ville også være rart, hvis der blev sat fokus på Lyseng-kilen, som er et af de eneste grønne områder udover skov i området. I 2006-2007 blev der lavet en masterplan for det, og det ville være godt, hvis den blev udviklet nu. På Lysengvej er der et stort ønske om at få etableret belysning, da der er meget mørkt - især om vinteren. På længere sigt ville det være rigtig godt, hvis idrætscenteret i Lyseng udviklede sig. Der er alt for megen trafik på Oddervej, så en eller anden løsning, der kunne gøre det bedre, ville være godt, og der er også behov for, at der bliver kigget på busforbindelserne i området. En sidste ting er et ønske om et lyskryds ved Saralyst Allé og Rosenvangs Allé."

Finn Krogslund Jensen, 79 år, Solbjerg:

"Der skal helt klart fokus på veje og cykelstier i Solbjerg, og så kunne det være godt, hvis Bering-Beder-Vejen kom længere op på prioritetslisten. Der sker en stor udbygning af Solbjerg med Solbjerg Byport og mange tilflyttere, og dermed bliver trafikmængden også større, og derfor skal vejene udbygges. Det er jo også højaktuelt med hurtigtogene, da de muligvis kan komme til at køre gennem Solbjerg, og det vil vi jo gerne have en afklaring af."

Publiceret 02 October 2013 16:00