Kørelærer Bjørn Skinnerup er tilfreds med, at der endelig er kommet klare regler i kørekort-bekendtgørelsen.

Kørelærer Bjørn Skinnerup er tilfreds med, at der endelig er kommet klare regler i kørekort-bekendtgørelsen.

Rødt lys til kørekort-undervisning

Det er ikke længere tilladt udelukkende at bruge pc i forbindelse med teoriundervisning

Af
Camilla Olesen

Højbjerg-kørelærer, Bjørn Skinnerup, har gennem de seneste år kæmpet for at få lavet en ny køreskole-bekendtkørelse. Han er nok den kørelærer i hele landet, der har råbt højest om, at bekendtgørelsen ikke var præcis nok, når det handler om brugen af pc i teoriundervisningen.
Efter en lang kamp, som Lokalavisen har fulgt, er der nu kommet et nyt regelsæt.
Det betyder blandt andet, at der er krav om, at eleverne skal være på samme undervisningsmæssige niveau i køreuddannelsen, at kørelæreren skal være til stede og indgå i dialog med eleverne, og at der maks må være 20 elever på et hold, samt at det er vigtigt, at eleverne bliver påvirket, når det handler om holdningsbearbejdning til trafikken.
"Det, jeg har foreslået, er faktisk mere eller mindre det, der er blevet vedtaget. Nu er det præciseret, at det ikke længere er lovligt udelukkende at bruge pc i teoriundervisningen," siger Bjørn Skinnerup.
Selv om han generelt er tilfreds, er der stadig nogle huller i bekendtgørelsen, mener han.
"Blandt andet står der ikke direkte, at kørelæreren skal undervise. Der kan tolkes i bekendtgørelsen, og det er der allerede nogen, der er i gang med," siger Bjørn Skinnerup.

Flere overlevende

Han er ikke i tvivl om, at loven får en effekt i antallet af unge dræbte i trafikken:
"Jeg er helt sikker på, at loven slår igennem om tre-fire år med antallet af dræbte. Den nye bekendtgørelse giver en større forståelse og et bedre indblik i, hvad man skal ud til i trafikken," siger han.
Hos Driveteam i Aarhus, har ejer og kørelærer Soran Ahmed, været vant til at bruge pc til teoriundervisningen.
"Jeg opfatter den nye bekendtgørelse sådan, at man godt må gøre det, vi har gjort hidtil. Vi skal dog have rettet teorieundervisningen til, så den passer til de nye regler, som vi har tænkt os at følge 112 procent. Jeg mener, at de nye regler skal opfattes sådan, at det kun er, når det handler om holdningsbearbejdning, at eleverne skal være på samme niveau," siger Soran Ahmed.
Til den nye bekendtgørelse kommer der en lærervejledning til alle kørelærere, så der ikke er tvivl om, hvordan den skal tolkes, oplyser formanden for Kørelærerforeningen i Aarhus, Bjarne Lind.

Tilfreds med klare regler

"I det udkast jeg har set, står der, at eleverne skal starte og slutte samme dato med teori, så alle lektioner skal altså følges af de samme elever," forklarer han.
Han er også tilfreds med, at der nu endelig er kommet klare regler på området, til trods for at der er nogle områder, der stadig ikke er helt præcise:
"Vi kunne godt have tænkt os, at man heller ikke måtte bruge pc i forbindelse med holdningsbearbejdning. Det kan for eksempel være som at køre narko- eller spirituspåvirket. Der står ingen steder, at man ikke må bruge pc på det område, og det er lidt ærgerligt. Det havde været bedre, hvis man var tvunget til at diskutere de områder, blandt andet med eksempler fra vores eget liv," siger Bjarne Lind.

Slut som kørelærer

Hvis der er nogle kørelærere, der fremadrettet ikke overholder loven, får de frataget deres autorisation som kørelærer.

null

Publiceret 09 June 2012 06:30