Bombe under skolelukningen

Forældre på Rundhøjskolen har fundet fejl i kommunens beregninger

Af
Camilla Olesen

"Det her handler åbenbart ikke om økonomi, men om at pleje personlige interesser."
Så kontant er udmeldingen fra Lise Bering Søby, forælder til to elever på Rundhøjskolen og cand.merc, med henvisning til politikernes beslutning om at lukke Rundhøjskolen. Sammen med syv andre forældre er hun lige nu i gang med at nærstudere kommunens beregninger, og de kan ikke få puslespilsbrikkerne til at passe, når Aarhus Kommune påpeger, at der spares små 3,9 millioner kroner ved at lukke Rundhøjskolen.
"I kommunens beregninger er der ikke taget højde for, at Viby Skole skal udvides, så Rundhøjskolens elever kan være der, antallet af elever, der skal flyttes fra og bliver på Rundhøjskolen passer ikke - de korrekte tal er højere, specialklasse-eleverne, der skal på Åby Skole, er slet ikke regnet med, og SFO-kapaciteten er heller ikke indregnet," forklarer Lise Bering Søby.

Flere udgifter

Derudover kommer der en lang række udgifter til blandt andet cykelsti og lignende.
Dermed lægger forældrene en bombe under de beregninger, Aarhus Kommune bruger som argument for at lukke Rundhøjskolen.

Flere penge i kassen

Lise Bering Søby ér opmærksom på, at kommunen har lavet en samlet beregning, men mener, at det ikke er korrekt, når forligspartierne er nået frem til en besparelse på 3,9 millioner kroner.
"Hvis man kigger isoleret set på Rundhøjskolen, så bliver der sparet 270.000 kroner ved at lave den om til center 10. Det, der bliver sparet, er hvad der svarer til en SFO-leders løn, for vedkommende skal jo ikke bruges, når skolen skal laves om til center 10," siger Lise Bering Søby, der undrer sig over, at kommunen ikke har kigget på de mange ledige klasselokaler, der er rundt omkring på byens skoler.
Sammen med de øvrige forældre arbejder hun på fem forskellige scenarier, hvor de mener at kunne finde minimum det samme beløb, som Aarhus Kommune er nået frem til.
"Vi arbejder ud fra princippet om, at besparelserne skal gå ud over så få børn som muligt, der skal bruges så få penge som muligt i ekstra omkostninger, og børnene skal køre så få kilometer som muligt. Det må politikerne da alt andet lige synes om," siger Lise Bering Søby, der regner med at ende op med tre bæredygtige scenarier.

Publiceret 07 June 2012 12:00