Marianne Als Nielsen, dagtilbudsleder.

Marianne Als Nielsen, dagtilbudsleder.

Farvel til 2010:

Hvad vil vi huske år 2010 for?

Af
Af Marianne Als Nielsen

dagtilbudsleder

Løgtengården

Først og fremmest vil vi i Løgtengården huske 2010 for, at det var det år, Århus byråd bevilgede penge til en ny institution til erstatning for den nuværende.

Forud var gået en årelang proces, der blandt andet så på muligheder for renovering. Det viste sig at være meget dyrt uden at institutionen af den årsag kom op på en acceptabel standard.

Derefter startede en brugerinddragelsesproces, hvor vi blev taget med på råd om, hvordan en ny institution skulle se ud og hvilke funktioner en moderne institution skulle indeholde. Vi var på studiebesøg både i Odense, Kolding og Vejle, hvor vi så på nybyggede institutioner og lod os inspirerer af dem.

Det endte i et byggeprogram, vi var med til at sætte vores præg på, og som ikke mindst også kom til at indeholde krav om et meget lavt energiforbrug.

Hvad kunne vi ønske for 2011?

Vi håber, at de besparelser Århus kommune er i gang med at vedtage ikke vil ramme vores dagligdag med børnene for hårdt.

Vi forventer, at vi i slutningen af året kan flytte ind i en helt ny institution, der forhåbentligt bliver til gavn og glæde for børn, personale og forældre i mange år fremefter.

Med ønsket om et godt nytår.

Publiceret 26 December 2010 09:00