Århus får en ny folkeskole i Skt. Annagade

Bred polititsk enighed om at placere ny midtbyskole i Skt. Annagade

Et stort og bredt flertal i Århus Byråd har i dag underskrevet en aftale om en ny folkeskole i Århus midtby.
Ifølge politikerne kan børnefamilier i Århus kan se frem til en ny og topmoderne folkeskole med fremtidssikrede pædagogiske løsninger og ny teknologi.
Den nye skole placeres på grunden, hvor Skt. Annagade Skole (fungerer som fritidscenter) og Kroghsgades Skole (specialskole) ligger i dag. Samtidig sikrer den politiske aftale, at den pædagogisk ledede legeplads Skolemarken bevares i et samspil med den nye skole, så området fortsat kan være et grønt åndehul og mødested for børn, forældre og alle andre borgere.
Den nye skole erstatter N.J. Fjordsgades Skole, som ikke kan rumme skolens elever og har et stort behov for modernisering og brandsikring.
N.J. Fjordsgades Skole vil efter fraflytningen blive det nye centrum for forenings- og fritidslivet i området. Målet er ifølge aftalen, at aktiviteterne på begge sider af Ingerslevs Boulevard vil danne en værdifuld ramme om mange menneskers fritidsliv og sociale relationer i kraft af foreninger og andre aktiviteter.
Bag aftalen står Socialdemokratiet, SF, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti.

Ny midtbyskole

I maj 2009 indgik byrådets partier en aftale om en ny Midtbyskole i N.J. Fjordsgades skoledistrikt Aftalen blev bekræftet i april 2010, hvor byrådet vedtog principindstillingen om rum til leg og læring i midtbyen. I efteråret 2010 er der gennemført en idékonkurrence om en ny midtbyskole. Inden jul forventes rådmanden for Børn og Unge at sende en indstilling om en ny midtbyskole i offentlig høring. De nuværende brugere på Skt. Annagade er sikret tilbud om genhusning på kort og lang sigt.

Publiceret 15 December 2010 21:53