Efter at datteren langt om længe har fået det godt, er Grethe Graversen klar til at hjælpe andre pårørende til psykisk syge. For at komme godt i gang deltager hun i SINDs Pårørenderådsgivnings frivilliguddannelse.

Efter at datteren langt om længe har fået det godt, er Grethe Graversen klar til at hjælpe andre pårørende til psykisk syge. For at komme godt i gang deltager hun i SINDs Pårørenderådsgivnings frivilliguddannelse.

”Du skal kende smerten selv for at kunne hjælpe andre”

Som mor til en skizofren datter kender Grethe Graversen kun alt for godt til de problemer, man som pårørende til en psykisk syg må lære at tackle. Nu uddanner hun sig som frivillig rådgiver, for at hjælpe andre i samme situation

Af
Grethe Bo Madsen

For godt ti år siden kom Grethe Graversens dengang 18-årige datter en dag hjem og fortalte, at hun havde fået stillet diagnosen skizofren. For Grethe kom det som et kæmpechok, og hun følte i mere end en forstand, at tæppet blev revet væk under hende.
"Det er utrolig hårdt, når ens børn bliver syge. Man bliver så dybt fortvivlet. Der er så megen spekulation, sorg, bekymring og frustration forbundet med en psykisk sygdom. Den smerte kan ingen, der ikke har været der selv, sætte sig ind i," forklarer hun eftertænksomt og fortæller om datterens sygdomsforløb.

Parat til at hjælpe andre

Om stemmerne og trangen til at skære i sig selv. Om de gentagne indlæggelser. Om chokket ved at se datteren indlagt og meget syg. Om følelsen af at være sat udenfor i forhold til datterens behandling.
Efter et hårdt sygdomsforløb har Grethes datter det i dag godt. Hun bor i et velfungerende bosted, er tryg og har fået nogenlunde styr på sit liv.
"Det har givet mig tid og overskud til at kigge udad og fremad," fortæller hun om baggrunden for, at hun i november meldte sig til et frivilligkursus hos SINDs Pårørenderådgivning i Risskov.

Hårdt brug for støtte

"Som pårørende til en psykisk syg har man så hårdt brug for nogen at snakke med. Når man står i situationen, har man brug for hjælp til at få tilværelsen til at hænge sammen og få energi og overskud til at tackle problemerne og komme videre. Hvem kan være bedre at tale med, end én, der har været der selv og kender smerten? Hvordan kan man overhovedet rådgive, hvis man ikke kender den?"
"Samtidig har jeg sat mig meget grundigt ind i min datters sygdom og læst alt, jeg har kunnet støve op, om emnet. Al den viden og min store erfaring som pårørende, det vil jeg gerne give videre til andre, for hvem situationen er ny."

Godt klædt på til opgaven

Grethe er nu halvvejs gennem kurset, der strækker sig over to weekender.
Her får deltagerne en grundig indføring i psykiske sygsomme og behandlingen af dem, hører andre frivillige fortæller om arbejdet og møder psykisk syge, der fortæller om deres sygdom. De hører også om de forskellige pårørende-problematikker, og om de sociale og menneskelige problemer, der ofte optræder i kølvandet på psykiske sygdomme.
For Grethe Graversen har kurset indtil nu været meget udbytterigt:
"Jeg havde tænkt på at blive frivillig, men hvordan griber man det lige an. Her er det en rigtig god ide med frivilliguddannelsen. Jeg føler mig rigtig godt klædt på nu. Og samtidig synliggør kurset også, at der er behov for flere frivillige, hvis nogen skulle være i tvivl om det."

Vil du være frivillig rådgiver hos SIND?

SINDs Pårørenderådgivning i Risskov lancerede i november en ny uddannelse, der skal klæde frivillge på til at klare jobbet som rådgiver for pårørende til psykisk syge. Vil du høre mere om uddannelsen kan du kontakte SINDs Pårørenderådgivning på tlf. 8612 4822 eller sende en mail til paa@sind.dk

Publiceret 11 December 2010 09:00