Karsten Andersen, formand for Logen Sct. Stephans humanitære udvalg (tv) overrakte sammen med logemester Anders Amdi Sørensen donationerne til Ebbe Lorenzen fra Familieinstitutionen Bethesda og Henny Fischer fra IOGT Husets Rådgivning.

Karsten Andersen, formand for Logen Sct. Stephans humanitære udvalg (tv) overrakte sammen med logemester Anders Amdi Sørensen donationerne til Ebbe Lorenzen fra Familieinstitutionen Bethesda og Henny Fischer fra IOGT Husets Rådgivning.

Skulderklap til udsatte børn og unge

Logen Sct. Stephan har besluttet at give en opmuntring og et skulderklap til Familieinstitutionen Bethesda og IOGT Huset

Af
Grethe Bo Madsen

Med ønsket om at støtte arbejdet blandt udsatte børn og unge i Århus har Logen Sct. Stephan, en af Serapions-Ordenens 24 loger i Danmark, besluttet at give donationer til Familieinstitutionen Bethesda i Århus Nord og IOGT Huset i Århus C.
"Logen Sct. Stephan har ikke midler til at foretage en meget stor donation, men vi ønsker at give en opmuntring og et skulderklap til institutionernes vigtige arbejde," begrunder Karsten Andersen fra logens humanitære udvalg donationerne med.
Serapions-Ordenens loger beskæftiger sig blandt andet med indsamling af midler, som anvendes til støtte for forskellige humanitære tiltag, blandt andet støtte til handicappede, plejehjem, hospitalsklovne samt lokale hjælpeorganisationer.
"I 2010 har Århus-logen, Sct. Stephan, besluttet, at de indsamlede midler primært skal gå til støtte for arbejdet med udsatte børn og unge i Århus. Det har resulteret i, at vi nu har overrakt donationer til IOGT Huset og Familieinstitutionen Bethesda med henholdsvis 5.000 kr. og et fladskærms-TV," oplyser Karsten Andersen.

IOGT Huset

IOGT Husets Rådgivning er et anonymt og gratis tilbud til alkoholmisbrugere samt pårørende til alkoholmisbrugere.
Medarbejderne er frivillige, der selv har en baggrund relateret til alkoholmisbrug samt psykologistuderende som er under supervision.
Læs mere på www.iogt-raadgivning.dk

Bethesda

Familieinstitutionen Bethesda drives af Kristelig Forening til Bistand for Børn og Unge.
Målgruppen er børn af mødre med stof- og alkoholmisbrug, børn og unge med psykiske, sociale og følelsesmæssige problemer og familier, der har massive vanskeligheder med at få dagligdagen til at fungere.
Læs mere på www.kfbu.dk

Publiceret 28 November 2010 09:00