"Pigerne er meget til mobiltelefoner og sms'er, og derfor appelerer elekroniske spil til dem" fortæller Lilian Kjærsgaard og Helle Wellejus.

Ny legeplads skal få pigerne til at røre sig

Klubberne i Toveshøj har fået 1,5 millioner kroner til at skabe nyt uderum

Af
Af Hanne Vammen

En elektronisk legeplads skal få børnene og specielt pigerne i klubberne i Toveshøj i Gellerup til at røre sig, så overvægt og følgesygdomme som sukkersyge bliver undgået.
Klubberne har af Århus Kommune fået knap 1,5 millioner kroner fra de såkaldte RULL-midler, Rum til Leg og Læring, til at skabe et helt nyt uderum.
"I dag har vi en BMX-bane og en multibane til fodbold, basket og hockey, men de tiltrækker mest drenge", fortæller klubleder Lilian Kjærsgaard og pædagog Helle Wellejus.
Så til foråret skal der skabes legemuligheder, som kan få pigerne i sving.

Computerspil i frisk luft

Klubberne i Toveshøj har allieret sig med firmaet KOMPAN, der har udviklet en elektronisk platform, som ved integration med legeredskaber flytter computerspil ud i den friske luft.
Platformen hedder ICON, og børnene i klubberne i Toveshøj får tre redskaber at boltre sig på, nemlig Space, Nova og Rocky.
På redskaberne kan børnene enkeltvis eller i hold konkurrere mod hinanden i forskellige spil. Når spillene begynder at blive kedelige, kan der sættes nye ind.
"Pigerne er meget til mobiltelefoner og sms'er, og derfor appelerer elekroniske spil til dem" fortæller Lilian Kjærsgaard og Helle Wellejus.

Det er legeredskaber som disse, som skal få pigerne i klubberne i Toveshøj til at røre sig.

Det er legeredskaber som disse, som skal få pigerne i klubberne i Toveshøj til at røre sig.

Stier til rulleskøjteløb

Desuden skal der med stier, hvorpå der kan gåes ture eller løbes på rulleskøjter, skabes samenhæng mellem de forskellige legearealer.
"Pigerne kan godt lide at rundere, så skal vi have dem ud og være aktive, skal der være noget at rundere i", forklarer Lilian Kjærsgaard og Helle Wellejus.
Klubberne i Toveshøj har også søgt og fået midler til en kommentatorboks, som kan transporteres rundt, så også andre klubber kan få glæde af den, ligesom den vil kunne bruges ved arrangementer som Gellerup Cup.
Endelig skal der bygges en scene i træ, som kan bruges til udendørs teater og dans. Håbet er, at det hele kan stå færdigt til april-maj.
Godt 70 børn bruger Klubberne i Toveshøj, der er både ungdomsklub, fritidsklub og åben legeplads. Klubberne har et samarbejde med heldagsskolen på Tovshøjskolen, der bruger faciliteterne fire dage om ugen.
Se mere på www.icon.kompan.com.

Publiceret 12 November 2010 06:00