Projektchef Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet, på skovtur på Kærsvinget med en gruppe naboer i Mundelstrup-området. Hun ses til højre. I baggrunden Inga Jensen, Borumvej. Foto: Ulla Nørby

Projektchef Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet, på skovtur på Kærsvinget med en gruppe naboer i Mundelstrup-området. Hun ses til højre. I baggrunden Inga Jensen, Borumvej. Foto: Ulla Nørby

Borgere imod motorvejsplacering

Den planlagte motorvej/motortrafikvej rute 26 mellem Århus og Viborg vil skære sig gennem stort naturområde ved Stormose og Vindskov

Af
Af Hanne Vammen

Over 300 borgere havde fundet vej, da Vejdirektoratet i aftes havde inviteret til offentligt borgermøde om den planlagte motorvej/motortrafikvej rute 26 mellem Århus og Viborg på Sabro-Korsvejskolen.
Blandt deltagerne var en borgergruppe i Stormose/Vindskov området. Gruppen består af otte lodsejere, der som sådan ikke er imod, at der kommer en motorvej.
Gruppen er enig i, at det er påkrævet at få løst de trafikale problemer på strækningen og hilser derfor en udbygning af Viborgvej meget velkommen.
Men Ulla Nørby, Kærsvinget i Mundelstrup, der er talskvinde for gruppen, fortæller, at borgergruppen ikke er tilfreds med Vejdirektoratets forslag til linjeføring.
Der er lagt op til, at linjeføringen skal ramme E45 motorvejen i en ny sammenfletningssløjfe umiddelbart syd for den eksisterende afkørsel 47, Tilst. Det betyder, at den nye motorvej kommer til at skære sig gennem et unikt naturområde ved Stormose og den fredede Vindskov syd for Sabro.
"Ved at anlægge en motorvej i dette område vil man for tid og evighed ødelægge en enestående bynær naturperle, som borgerne i området har værnet om i generationer", lyder det fra Ulla Nørby.
Borgergruppen mener i stedet, at motorvejen kunne placeres enten nord eller syd for det sammenhængende naturområde. Og allerede, inden den indledende høring, der løber frem til mandag 29. november, begyndte, er borgergruppen kommet med indsigelse.
Både trafikordførerne for V og K, Kristian Pihl Lorentzen og Henriette Kjær, samt embedsmænd fra Vejdirektoratet har således været inviteret på besøg i området af borgergruppen, der også ved borgermødet fremkom med kritik af linjeføringen.
I alt er der på strækningen mellem Århus og Søbyvad tre løsningsmuligheder i spil. En udbygning af rute 26 til motorvej syd om Lading Sø, én nord om Lading By og en udbygning, som passerer Lading mellem søen og byen.
Ud over borgermødet på Sabro-Korsvejskolen har Vejdirektoratet i den forgangne uge holdt borgermøde om vejprojektet i Hammel og i Viborg.

Sådan er forløbet

Trafikbelastningen på rute 26 er i dag ca. 10.000-15.000 biler pr. døgn. En VVM-undersøgelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) ventes at kunne være afsluttet til efteråret 2011. Når den er afsluttet, og konkrete projektforslag foreligger, vil der blive gennemført en ny offentlig høring. Herefter vil resultatet af undersøgelsen blive givet videre til transportministeren med henblik på politisk drøftelse og stillingtagen.

Publiceret 12 November 2010 12:05