Metin Aydin er talsmand for Forbundet af Islamiske Foreninger, der står bag planerne om en moske i Århus.

Metin Aydin er talsmand for Forbundet af Islamiske Foreninger, der står bag planerne om en moske i Århus.

Ingen reaktionær imam i Århus moske

Interview med Metin Aydin, talsmand for Forbundet af Islamiske Foreninger, der ønsker at opføre en større moske omkring Gellerup

Hvorfor skal Århus have en moske?
I dag findes der en 10-11 bedesteder i byen, som er interimistisk indrettet i kældre. Det er ikke særligt værdigt at skulle gå ned i en kælder for at praktisere sin tro, og det er ikke sundt for muslimers opfattelse af at være ligeværdige borgere her i landet. Muslimer ønsker et sted at praktisere deres tro på samme måde som andre religioner har lokaler indrettet til trosudfoldelse. Det kan måske give dem tro på, at de opfattes som ligeværdige borgere, og det vil være godt for sammenhængskraften i Danmark.

Hvor skal moskeen ligge?
Den skal ligge i Århus Vest, hvor brugerne bor. 70 procent af byens muslimer bor i Gellerup og tilstødende områder, så det vil være helt naturligt at placere moskeen i eller omkring Gellerup. Placeringen af en moske i Gellerup vil ikke føre til en øget tilstrømning af muslimer, som nogle hævder. Det er et argument helt uden dokumentation. Muslimer vælger ikke at bosætte sig ved en moske. De bosætter sig som alle andre efter huspriser og børnenes skolemuligheder. En moske vil tværtimod give et kvarterløft, og folk vil komme til for at opleve stedets skønhed og arkitektur.

Hvad er det for en slags moske, I vil bygge?
Det er et byggeri på 3.500 m2, hvoraf halvdelen vil være til religiøse formål med et bederum med plads til 8-900 personer. Den anden halvdel vil blive indrettet, så den kan bruges af unge og foreninger med videre. Der bliver også børnerum, så der er et sted til børnene. Ellers kommer kvinderne ikke, for det er fortsat dem, der står for børnepasningen i de muslimske familier. I dag bruges bedestederne primært af mænd, men en moske med plads til børn vil give kvinderne bedre muligheder for at komme og en mere lige kønsfordeling i moskeen.

Hvem må komme i moskeen?
Alle må komme i moskeen. Den bliver ikke kun for de mange forskellige muslimer, der findes. Hvis kristne ønsker at komme at besøge os for at fordybe sig i deres tro, ser jeg ikke noget galt i det, og når moskeen åbner, vil vi samle ikke-muslimer op i busser og tage dem med til åbningen, så de kan se, hvad det er for et sted.

Hvem skal betale for moskeen?
Vi har tilsagn fra en udenlandsk fond om syv millioner Euro, hvilket er ca. 50 millioner kroner. Det er en fond, der støtter byggeriet af den slags projekter, men vi ønsker ikke at åbne op for mere omkring fonden på nuværende tidspunkt. Det vil naturligvis komme til at fremgå, hvor pengene kommer fra, men lige nu er vi bekymrede for, at der går politik i det, og at vi vil blive vendt ryggen, hvis vi åbner op. Men fonden kræver ingen indflydelse på, hvad der skal ske i moskeen. Det skal være de herboende muslimers projekt, og det bifalder fonden. Der kommer ingen reaktionær imam udefra som følge af, vi modtager penge. Det er en bekymring, der ikke har hold i virkeligheden.

Publiceret 09 November 2010 14:00