Et indstillingsudvalg skal kigge på de ansøgninger, der måtte komme til rektorstillingen, og udvælge kandidater til ansættelsessamtaler. Desuden skal der tages kontakt til et konsulentfirma, som skal sørge for at få stillingen annonceret de rigtige steder, fortæller bestyrelsesformand Peder Østergaard.

Et indstillingsudvalg skal kigge på de ansøgninger, der måtte komme til rektorstillingen, og udvælge kandidater til ansættelsessamtaler. Desuden skal der tages kontakt til et konsulentfirma, som skal sørge for at få stillingen annonceret de rigtige steder, fortæller bestyrelsesformand Peder Østergaard.

Ny rektor for statsgymnasium 1. februar

Århus Statsgymnasium håber at have fundet ny rektor til foråret, og stillingen forventes slået op inden for 14 dage.

Af
Af Hanne Vammen

Stillingen som rektor for Århus Statsgymnasium vil blive slået op inden for 14. dage.
"Vi håber at kunne få rektorposten besat 1. februar eller 1. marts næste år", fortæller prodekan Peder Østergaard, der er formand for bestyrelsen for Århus Statsgymnasium.
Efter Keld Larsens pludselige død mødtes den i alt ni mand store bestyrelse i tirsdags med Århus Statsgymnasiums daglige ledelse. Og Peder Østergaard fortæller, at det på mødet blev besluttet at oprette et indstillingsudvalg bestående af en række personer fra bestyrelsen, ansatte på gymnasiet samt elever.
Indstillingsudvalget skal kigge på de ansøgninger, der måtte komme til rektorstillingen, og udvælge kandidater til ansættelsessamtaler. Desuden skal der tages kontakt til et konsulentfirma, som skal sørge for at få stillingen annonceret de rigtige steder, og som kan være behjælpeligt med at foretage de nødvendige tests af kandidaterne til jobbet.

Drift skal sikres

Indtil en ny rektor er fundet, er det den nuværende ledelsesgruppe med vicerektor Anton Vinderslev i spidsen, der står for at få dagligdagen på gymnasiet til at hænge sammen.
"Den nuværende ledelse vil fordele de opgaver, som Keld Larsen havde, og jeg går så ind og er formand for en form for arbejdende bestyrelse, der hver uge vil holde møde med ledelsesgruppen", forklarer Peder Østergaard.
Han siger, at det gælder om at sikre den pædagogiske drift og et godt optag af elever i 2011, og at arbejde videre med de tiltag, Keld Larsen har sat i gang.
"Keld har været en meget stor leder, og der er mange, der godt kunne gå i et negativt mode, så vi vil lave nogle opmuntringsaktiviteter, som kan holde humøret højt", siger han.

Publiceret 06 November 2010 07:30