Socialminister Henriette Kier besøgte i september SINDs Pårørenderådgivning i Risskov, hvor leder Anna Margrethe Gad Jørgensen fortalte hende om pårørenderådgivningens forskellige projekter.

Socialminister Henriette Kier besøgte i september SINDs Pårørenderådgivning i Risskov, hvor leder Anna Margrethe Gad Jørgensen fortalte hende om pårørenderådgivningens forskellige projekter.

SIND vil uddanne frivillige rådgivere

Landsforeninge SINDs Pårørenderådgivning i Risskov lancerer ny uddannelse, der skal klæde frivillige på til at klare jobbet som rådgiver for pårørende til psykisk syge

Af
Grethe Bo Madsen

Landsforenings SINDs Pårørenderådgivning i Risskov er klar med en ny frivilliguddannelse, der hen over to weekender skal uddanne frivillige, så de kan varetage funktionen som rådgivere for personer, der er pårørende til mennesker med en psykisk sygdom.
”Der er sket en meget stor stigning i antallet af henvendelser til SINDs Pårørenderådgivning, og derfor har vi et stort behov for at få flere frivillige rådgivere på banen,” forklarer socialrådgiver Pia Skadhede fra SINDs Pårørenderådgivning.
”For at give dem en god start lancerer vi samtidig en frivilliguddannelse, der løber over to weekender, hvor de bliver klædt på til at kunne rådgive pårørende til psykisk syge og varetage andre frivillige opgaver hos SINDs Pårørenderådgivning.”
De frivillig får blandt andet undervisning i pårørendeproblematikker, pårørenderådgivning, psykisk sygdom, personlighedsforstyrrelser, frivilligopgaver og jura, og vil efter endt uddannelsesforløb kunne arbejde som frivillig rådgiver i en af SINDs Pårørenderådgivnings afdelinger.
Der søges først og fremmest læger, psykologer, socialrådgivere sygeplejersker, pædagoger, ergoterapeuter, økonomer og jurister, men Pia Skadhede understreger, at det ikke er et krav, at man er erhvervsaktiv.
”Det kan sagtens være studerende, pensionister eller efterlønnere, og det kan også være folk, der selv er pårørende til en med psykisk sygdom,” siger hun.
Første kursusweekend er 13. og 14. november, og interessen for kurset er stor. Ifølge Pia Skadhede er kun få pladser tilbage.
”Vi har fået utrolig mange henvendelser fra folk overalt i Jylland.

FAKTA

SINDs Pårørenderådgivning er en frivillig organisation, som yder gratis rådgivning, vejledning, støtte og undervisning til pårørende til mennesker med psykisk sygdom. Læs mere på www.sindspaa.dk

Publiceret 04 November 2010 13:00