Eleverne i eliteidrætsklasserne på Vejlby Skole har brug for at vide, om de er købet eller solgt, så de kan planlægge næste skoleår ordentlig tid, mener rådmand Jacob Bundsgaard Johansen.

Eleverne i eliteidrætsklasserne på Vejlby Skole har brug for at vide, om de er købet eller solgt, så de kan planlægge næste skoleår ordentlig tid, mener rådmand Jacob Bundsgaard Johansen.

Sidste udkald for dispensation til eliteidrætsklasser

Talentfulde idrætselever og deres forældre står i en uvis situation, når de om kort tid skal vælge skole til næste skoleår

Af
Grethe Bo Madsen

Talentfulde elever og deres forældre har krav på i god tid at vide, om ordningen med eliteidrætsklasser på Vejlby Skole og Rundhøjskolen fortsætter i det kommende skoleår.
Derfor har Århus kommune sat mandag 1. november som skæringsdato for et svar fra Undervisningsministeriet, på kommunens ansøgning om dispensation fra Folkeskoleloven
Dispensationen er en forudsætning for, at kommunen kan drive de populære idrætstalentklasser videre, efter at Statsforvaltningen har kendt klasserne i strid med folkeskoleloven.
”Vi er nødt til at sikre et anstændigt grundlag for eleverne og deres forældre, når de skal planlægge deres fremtid. Skolerne står parat med informations- og forældremøder, men grundlaget for talentklasserne er stadigt uvist. Der bør der ske noget nu,” siger Børn og Unge rådmand Jacob Bundsgaard Johansen.
Jacob Bundsgaard Johansen har derfor bedt om, at sagen bliver taget op med undervisningsminister Tina Nedergaard, når rådmænd og ud-valgsformænd mødes med ministeren på mandag i Esbjerg til et møde i det såkaldte 6-bysamarbejde, der inkluderer landets seks største byer.
”18 kommuner i alt har oprettet de særlige talentklasser, som rummer 2000 nuværende elever, og alle afventer vi ministeriets svar. Jeg hå-ber derfor, at vi ved at tage sagen op direkte med ministeren kan fremskynde sagen. Det skylder vi forældre og elever,” siger Jacob Bundsgaard Johansen.
Århus Kommune havde for nylig en delegation med Jacob Bundsgaard Johansen i spidsen hos Folketingets Uddannelsesudvalg med talent-klasserne som tema. Her tilkendegav en bred kreds af politikere op-bakning til at fortsætte talentklasserne.
”Vi har netop understreget over for udvalget, at vi har brug for et svar før 1. november. Det er ved at være sidste udkald, hvis planlægningen af det kommende skoleår skal forløbe nogenlunde smidigt og på et ordentligt grundlag,” siger Jacob Bundsgaard Johansen.

null

Publiceret 01 November 2010 12:15