Fællesrådet ønsker området på Lille Elstedvej 101 bevaret som grønt område, helt eller delvis, for offentligheden.

Fællesrådet ønsker området på Lille Elstedvej 101 bevaret som grønt område, helt eller delvis, for offentligheden.

Ballon skal vise højden på bebyggelse i Lystrup

Tækker Group i Århus laver på mandag en ballontest for at vise højden på kommende byggeri i Lystrup

Af
Anette Bonde

En ballondemonstration i Lystrup kan afgøre, hvorvidt et eventuelt kommende byggeri kommer til at genere naboer i området omkring Lille Elstedvej 101.
Hvordan nyttiggør man for lokalsamfundet Lystrup, Elsted, Elev en 34.000 kvadratmeter stor grund, som hidtil har ligget som et totalt vildnis af vildtvoksende buske og træer? Spørgsmålet har længe optaget Fællesrådet i området.
Grunden var oprindelig et nedlagt og forladt gartneri, og er beliggende Lille Elstedvej 101. Den vurderes af fællesrådet som et sandt naturområde, hvor Ellebækken, større træer og et rigt fugleliv skaber gode betingelser for et grønt område. Fællesrådet ønsker det bevaret som grønt område, helt eller delvis, for offentligheden, og er dermed i tråd med det, der er fastlagt i kommuneplanen. Problemet er imidlertid at kommunen ikke har fri råderet over grunden, som ejes af et privat firma Tækker Group.

Byggeplaner på arealet

Fællesrådet har nu fået en henvendelse fra firmaet, der ønsker at opføre en bebyggelse på en del af arealet.
I den senere tid har fællesrådet haft flere møder med Tækker og hans folk og det er endt op med, at man nu fra firmaet efter ønske fra fællesrådet præsenterer et projekt omfattende 30 huse fra én til tre etager.
Fællesrådet har ønsket at få et overblik over, hvordan et eventuelt kommende byggeri vil komme til at påvirke miljøet og naboer. Det er særlig højden på de højeste huse i byggeriet, man er opmærksom på.

Ballontest på mandag

Derfor mødes repræsentanter for fællesrådet mandag 4. oktober klokken 15 på grunden med folkene fra Tækker Group, der ved hjælp af balloner vil demonstrere højden på de højeste huse i byggeriet.
Fra fællesrådet understreger Erik B. Andersen, at fællesrådet ikke har taget stilling.
"Vi vil under alle omstændigheder afvente naboernes reaktion. Et fingerpeg kan være udfaldet af ballondemonstrationen. "

Publiceret 01 October 2010 09:15