Knud Kristensen har været fungerende landsformand siden 2009. Udover engagementet i SIND er han blandt andet medejer af en kommunikationsvirksomhed og konsul for Slovenien i Århus.

Knud Kristensen har været fungerende landsformand siden 2009. Udover engagementet i SIND er han blandt andet medejer af en kommunikationsvirksomhed og konsul for Slovenien i Århus.

Knud Kristensen valgt til ny landsformand for SIND

Den nye landsformand for SIND, 57-årige Knud Kristensen fra Århus har gennem en årrække æret engageret i psykiatriens midtjyske foreninger, og er desuden forfatter og konsul for Slovenien

Af
Grethe Bo Madsen

Landsforeningen SIND, der siden 1960 har hjulpet sindslidende og deres pårørende med dialog, juridisk bistand og rådgivning, valgte på weekendens landsmøde Knud Kristensen, Århus, som landsformand.
Knud Kristensen har gennem en årrække bygget bro mellem de informationer, som politikere og embedsmænd baserer deres beslutninger på, og den virkelighed i psykiatrien, som SIND-medlemmerne og han selv møder som pårørende.
Landsforeningens 57-årige formand er desuden forfatter til "Håndbog for psykiatribrugere og pårørende", der netop er udkommet i 3. oplag. Ved siden af foreningsarbejdet er han også en efterspurgt bisidder, når patienter og pårørende er i dialog med myndigheder og institutioner.

Flere henvendelser

På landsmødet konstaterede Knud Kristensen, at både antallet og tyngden af henvendelser til foreningen vokser markant:
"Flere henvender sig med større problemer end tidligere år. Problemerne accelererer," konstaterer han.
Trods fejring af Landsforeningens 50 års jubilæum var Landsmødet præget af bekymrede diskussioner.
"I hele Danmark er forholdene for medarbejdere, pårørende og sindslidende inden for psykiatrien under hastig forandring til det værre. Ændringen er markant sammenlignet med 2009. Der er nu fuldt blus på de sikkerhedsventiler i samfundet, som supplerer tilbuddene fra regioner og kommuner."
"For eksempel er søgningen til SINDs telefonrådgivning for pårørende steget med 47 pct. Antallet af henvendelser om problemer med afhængighed af medicin til SINDs Benzo-rådgivning ligger cirka 25 procent over sidste års niveau. Tendensen er den samme på foreningens øvrige områder, herunder de juridiske bisiddere," oplyser Knud Kristensen.
Væksten er ifølge Knud Kristensen opstået inden, at hospitalernes seneste besparelser og afskedigelser er trådt i kraft.
Årsagerne til stigningen er blandt andet at hospitalerne reducerer kvaliteten af behandlingen og udskriver patienter hurtigere end tidligere til forringede lokale tilbud.
Dertil kommer, at flere sindslidende kommer ind under retspsykiatrien, og at patienter med nyopdagede diagnoser for sjældent får tilstrækkelig hjælp i tide.

Publiceret 27 September 2010 19:00