Anna Margrethe Gad Jørgensen (th) informerede blandt andet socialminister Benedkte Kier om, at man i Norge og Sverige har vedtaget en lov, der giver børn krav på en samtale, hvis deres forældre får bliver psykisk syge. .

Anna Margrethe Gad Jørgensen (th) informerede blandt andet socialminister Benedkte Kier om, at man i Norge og Sverige har vedtaget en lov, der giver børn krav på en samtale, hvis deres forældre får bliver psykisk syge. .

Lydhør minister besøger SIND

En lydhør og interesseret socialminister lagde vejen forbi SINDs Pårørenderådgivning i Risskov

Af
Af Grethe Bo Madsen

Selvom tiden var afmålt og socialministerens program var stramt, var det en interesseret og lydhør Benedikte Kier, der tog imod tilbuddet fra SINDs Pårørenderådgivning om at komme forbi kontoret i Risskov, og høre mere om foreningens arbejde.
"Vi ville gerne gøre socialministeren opmærksom på vores arbejde, særligt det børnegruppeprojekt, der nu kører på tredje år, og som sigter mod at hjælpe børn som pårørende til psykisk syge," siger Anna Margrethe Gad Jørgensen, leder af SINDs Pårørenderådgivning.
"Vi håber, at vi ved allerede nu at gøre ministeren opmærksom på børnegruppeprojekt, og de resultater, det har opnået, har større mulighed for at få penge til at føre projektet videre, når den nuværende projektperiode udløber i 2012."

Vil forlænge børneprojekt

SINDs Pårørenderådgivning fik penge til det nuværende børnegruppeprojekt af det daværende Velfærdsministerium. Der var dengang tale om et fireårigt projektforløb, men allerede nu har Anna Margrethe Gad Jørgensen og de øvrige medarbejdere og frivillige tilknyttet pårørenderådgivningen planer om at forlænge projektet frem til 2017 og samtidig udvide projektet.
"Vi vil gerne udvide projektet geografisk, så flere børn får mulighed for at deltage i en børnegruppe med andre børn i samme situation. Vi vil også meget gerne gøre en ekstra indsats overfor børn fra etniske minoriteter. Der er i høj grad behov for et større fokus her, da psykisk sygdom i de familier er forbundet med et endnu større tabu," forklarer Anna Margrethe Gad Jørgensen.

“Se på hele familien”

"Det betyder så meget for børn at møde andre med samme vilkår. De føler sig ofte meget alene med deres problemer, og mange føler også skyld i forhold til forældrene. Derfor er det vigtigt, at vi kan fortsætte børnegruppeprojektet."
Socialminister Henriette Kier spurgte blandt andet ind til, om der var noget, der manglede eller kunne gøres anderledes i forhold til psykiatriområdet.
"Der er et meget stort behov for en fast kontaktperson til familien i stedet for den hær af fagpersoner, der i dag rykker ind. Der mangler i høj grad en person, der ser på familien samlet," siger Anna Margrethe Gad Jørgensen.

SINDs Børnegruppeprojektet

SINDs Pårørenderådgivning startede i 2008 et fireårigt projekt op for børn som pårørende til personer med en psykisk sygdom. Formålet med projektet er at støtte og rådgive børnefamilier, hvor en person i familien har en psykisk sygdom. Hensigten er at give børnene viden om psykisk sygdom, mulighed for at møde andre børn i samme situation og redskaber til at klare svære situationer i deres hverdag.

Publiceret 20 September 2010 07:30