Der var fyldt til mødet i fritidscentret, hvor blandt andet folk fra kommunen orienterede om mølle-sagen. Foto: Arne Mortensen.

Der var fyldt til mødet i fritidscentret, hvor blandt andet folk fra kommunen orienterede om mølle-sagen. Foto: Arne Mortensen.

Mølleplan i modvind

Borgere frygter støj og faldende hus- og grundpriser, hvis vindmølleprojekt syd for Solbjerg gennemføres

Af
Af Peter Eilertsen

Der bliver fyldt godt op i mailboks og postkasse hos Århus Kommune, når fristen for at komme med kommentarer til planerne om en op til 140 meter høj vindmølle syd for Solbjerg udløber 15. september.
Det viste sidste uges borgermøde i Fritidscentret, hvor godt 100 interesserede havde taget imod Solbjerg Fællesråds invitation til en drøftelse af planerne.

Massive prisfald

Kommunens udspil er første del af en proces, der kan føre til, at der kan opstilles en stor eller flere mindre vindmøller på de højtliggende arealer syd for Astrup mose, men på mødet blev det klart, at mange frygter støjproblemer, og at der er frygt for massive fald i hus- og grundpriser.
"Det er en lang proces med blandt andet en forestående VVM-redegørelse, hvor man skal vurdere konsekvenserne for miljøet, men allerede nu kan man altså komme med indsigelser, så man mindsker risikoen for, at man bliver påført utilsigtede gener," siger formanden for Solbjerg Fællesråd, Finn Krogslund Jensen.

Lavfrekvent støj?

Finn Krogslund Jensen glæder sig over den store interesse for det godt tre timer lange møde og forudser, at mange af de mundtlige indlæg nu følges op med skriftelige indlæg fra både enkeltpersoner og grupper.
Mødet afslørede blandt andet, at mange tvivler på resultaterne af de målinger, der er foretaget, og at der udbredt frygt for lavfrekvent støj.
"Også i fællesrådet vil vi nu vurdere situationen og blandt andet se på, om målingerne har været grundige nok," siger Finn Krogslund Jensen.

Publiceret 11 September 2010 06:00