Asfaltfyldningen bevirker rystelser i huset Mejlbyvej 659. Det har trukket ud med at få Århus Kommune til at forholde sig til det.

Asfaltfyldningen bevirker rystelser i huset Mejlbyvej 659. Det har trukket ud med at få Århus Kommune til at forholde sig til det.

Hastesag i april, men ingen reaktion fra Århus Kommune i flere måneder

Asfaltmaskinerne nærmer sig langsomt Ulla Pedersens hus, Mejlbyvej 659 i Hårup. Men puds fra væggene har drysset længe og fuger ved fliser i køkkenet slår revner

Af
Af Anette Bonde anette.bonde@lokalavisen.dk

"En hastesag" blev det i april kaldt af en medarbejder i Veje & Trafik i Århus. Alligevel har Ulla Pedersen, Mejlbyvej 659 i Hårup, måttet vente flere måneder uden opfølgning fra kommunen vedrørende rystelser i hendes hus efter asfaltarbejde på vejen udenfor.
Som tidligere omtalt blev Mejlbyvej lappet med en cirka femten meter lang asfaltstribe ud for Mejlbyvej 659 efter kloakering til gården overfor. Det skete i december 2009, og bagefter kunne Ulla Pedersen mærke sit hus ryste, når store køretøjer kørte forbi. Inde i pejsestuen begyndte puds at drysse ned fra væggene, i køkkenet kom der en revne i en fuge ved fliser over komfuret. Den er blevet større og større. Udvendigt kom der revner i pudset. De er dog væk nu efter at Ulla Pedersen har fået sit hus vandskuret.
I april kom en medarbejder fra Veje & Trafik i Århus Kommune og kiggede på Ulla Pedersens hus og på asfalt-striben. Meldingen fra ham lød, at det var en hastesag. Derefter har Ulla Pedersen intet hørt.
Ulla Pedersen har uden held kontaktet Veje & Trafik i Århus Kommune flere gange. Det samme har én af hendes bekendte i byen. De har lagt beskeder om at blive ringet op, men det er ikke sket. I juni sendte de et brev, hvori de beskrev forløbet og bad om et svar.
Heller ikke det blev der svaret på. Først i slutningen af august modtog Ulla Pedersen et brev, hvoraf det fremgik at asfaltfyldningen vil blive repareret i løbet af efteråret.

Ikke et problem normalt

Afdelingsleder i Veje & Trafik Jens Brun beklager, at man ikke har reageret noget hurtigere. Han kan ikke pege på, hvem fra Veje & Trafik der har været ude og kigge på Ulla Pedersens hus og hvorfor der ikke er sket noget, selv om vedkommende kaldte det en hastesag. Han peger på, at den normale procedure er, at arbejdet sættes i ordre og så indgår det i en større planlægning over en længere periode sammen med mange andre projekter.
"Normalt er det jo ikke sådan, at en sætning i vejen skaber problemer for et hus. Vi har masser af skader og sænkninger på vejene, som ikke skaber ulykker for husene. Måske er der i dette tilfælde noget med jordbundsforholdene eller med husets fundament."
Jens Brun vil nu kontakte Ulla Pedersen.
"Det er lidt svært at afgøre, om det vitterligt er en her-og-nu sag. Jeg er nødt til selv at tage ud og kigge for at være sikker på, hvad der er hvad. "
Han peger på, at der muligvis kan blive tale om en erstatningssag.
"Hvis vi har været skyld i, at huset sætter sig eller tager skade, skal vi jo have gjort noget. Så skal hun kontakte sit forsikringsselskab, som så tager kontakt til os."

Lokalavisen må give Ulla Pedersen ret i, at det er vanskeligt at komme i dialog med Veje & Trafik, Århus Kommune. Til baggrund for denne artikel har det krævet mange telefonopringninger at træffe de rette medarbejdere, og der har været mange viderestillinger og optaget-toner undervejs. En enkelt gang glippede det med hensyn til et løfte om at blive ringet op. Afdelingsleder Jens Brun oplyser, at der er travlt i afdelingen. "Vi får utrolig mange henvendelser hver dag. Århus Kommune har 1200 kilomter vej, og der er fem-seks personer til at administrere dem." Århus Kommune samarbejder med Arkil Asfalt, hvortil visse opgaver udliciteres. Herfra kan man ikke sige noget om, hvornår man når til Mejlbyvej 659. Ingeniør i Veje & Trafik Thomas Aas Christensen oplyser, at en asfalt-opfyldning ligger i halvandet-to år, inden den gøres færdig. Det sker for at fyldningen får tid til at sætte sig. Herefter fræses den op, inden der lægges nyt slidlag på. "Så man får en fuldstændig plan vej."

Publiceret 01 September 2010 15:30