Steen Bording Andersen har ved selvsyn konstateret, at jetski sejler ind og ud mellem svømmerne ud for stranden ved Fløjstrup og Ajstrup.

Steen Bording Andersen har ved selvsyn konstateret, at jetski sejler ind og ud mellem svømmerne ud for stranden ved Fløjstrup og Ajstrup.

Jetski generer badende

To socialdemokrater efterlyser bedre skiltning, så 200 meter grænsen kan respekteres

Af
Af Hanne Vammen

Manglende skiltning udgør et sikkerhedsproblem på badestrandene i Århus Syd, mener de to socialdemokratiske medlemmer af Århus Byråd Steen Bording Andersen, Beder, og Camilla Fabricius, Viby.
Det er i de senere år blevet mere og mere udbredt at sejle med hurtiggående speedbåde eller jetski i farvandet omkring Århus. Beklageligvis udgør de hurtiggående fartøjer en sikkerhedsrisiko for badende strandgæster, når de ikke overholder reglerne, og kommer nærmere end 200 meter fra land, hedder det fra de to politikere, der har henvendt sig til Magistraten for Teknik og Miljø for at få sat fokus på problemet.
"Både ud for stranden ved Fløjstrup og længere syd på ved for eksempel Ajstrup har jeg ved selvsyn konstateret, at jetski sejler ind og ud mellem svømmerne. Det er uansvarlig og farlig adfærd af førerne af jetskiene, og det er åbenlyst til fare for de badende. Dertil kommer, at jetskiene er årsag til betydelige støjgener på land, når de ikke overholder reglerne om at holde sig 200 meter fra land" siger Steen Bording Andersen.
I henvendelsen til Magistraten for Teknik og Miljø spørger Steen Bording Andersen og Camilla Fabricius om, hvordan rådmand Laura Hay (V) vil sikre, at 200 meter grænsen bliver respekteret og, at det gøres klart for borgerne, at det er ulovligt at sejle med jetski mindre end 200 meter fra land.

Flere spørgsmål

De to socialdemokrater beder også Magistraten for Teknik og Miljø svare på følgende:
Hvordan oplyser man ved cykelparkeringsområderne, hvor det er tilladt og ikke tilladt? Mener forvaltningen, at den har gjort det tydeligt, at hvis man overtræder cykelparkeringsreglerne, har det konsekvenser? Har man forsøgt sig med kampagner på sociale netværk vedrørende cykelparkering?
Hvorledes har man med skiltning advaret om, at det indebærer sundhedsfare at bade ved Tangkrogen? Har man været i den lovede dialog med Marselisborg lystbådehavn om skiltning vedrørende samme problemstilling?
Hvorledes informeres der om "traktørsteder" i den smukke århusianske omegn? Nogle steder skal turisterne have GPS for at finde stederne. Og er der en klar og ensartet politik på området, og i givet fald hvorledes lyder den?

Publiceret 28 July 2010 17:00