Ved du, hvem du skal ringe til, hvis uheldet er ude?

Århus Brandvæsen har på deres hjemmeside lavet en liste over brugbare telefonnumre i Østjylland, hvis uheldet er ude. Se listen her

Af
Af Christina S. Johansen

Hjælpen er ikke længere væk end en telefonopringning. Men hvem er det nu, man skal ringe til i hvilke situationer, og hvilke oplysninger skal man opgive?
Århus Brandvæsen har på deres hjemmeside lavet en liste med de informationer man har har brug for at vide, hvis uheldet er ude. Se listen her:
1-1-2
Ved akut sygdom, ulykker, brand eller ved akutte politisager skal du ringe 1-1-2. Tal roligt og tydeligt og svar på alarmcentralens spørgsmål. Alarmcentralen har brug for at vide:
Hvor er det sket - opgiv adressen så nøjagtig som muligt.
Hvad er der sket, er der personer i fare, er der fastklemte.
Hvor mange er kommet til skade.
Hvorfra du ringer - opgiv telefonnummer.
Århus Brandvæsen - 86 76 76 76
Ved brand skal du ringe 1-1-2. Ved ikke-akutte sager kan du kontakte Århus Brandvæsen i åbningstiden på telefon 86 76 76 76. På dette nummer vil du nå receptionen, som vil stille dig om til den relevante medarbejder.
Åbningstiderne er:
Mandag, tirsdag og fredag 08.00-15.00.
Onsdag og torsdag 08.00-16-00.
Lægevagten - 70 11 31 31
Hvis du har brug for akut lægehjælp uden for din læges åbningstid, tager lægevagten telefonen på hverdage mellem kl. 16.00 og 08.00 og i weekenden og helligdage hele døgnet.
HUSK, at du skal ringe og lave en aftale med lægevagten, før du møder op i konsultationen. Hav altid dit sygesikringskort klar når du ringer.
I Århus findes Lægevagten på Århus Universitetshospital, Nørrebrogade 44, 8000  Århus C, Bygning 02A (stuen).
Læs mere om Lægevagten i Region Midtjylland .
Skadestuen
Kommer du til skade, kan du blive behandlet på skadestuen. Men du skal altid ringe først.
Bor du i den østlige del af regionen, skal du ringe 87 31 50 50. Bor du i den vestlige del af regionen, skal du ringe til egen læge, er egen læge lukket, skal du ringe til lægevagen 70 11 31 31
I Århus ligger skadestuen på Århus Universitethospital, Århus Sygehus (Døgnåben skadestue), Nørrebrogade 44, 8000 Århus C.
Klik her for at finde skadestuerne.
Tandlægevagten
Ved akut opstået tandpine eller tandskade uden for din tandlæges normale åbningstid kan du kontakte tandlægevagten.
ÅRHUS: Tandklinikken Brobjergskolen, Frederiks Allé 20, 8000 Århus C.
Åben fredag kl. 18.00 - 21.00 samt lørdag, søndag og helligedage kl. 10.00 - 13.00
Vagthavende tandlæge kan kontaktes på telefon 40 51 51 62
Fredag kl. 18.00 - 19.00, lørdag, søndag og helligdage kl. 10.00 - 11.00 samt kl. 12.00 - 13.00
Læs mere om tandlægevagten.
Vagtapoteker
I Region Midtjylland har to apoteker døgnåbnet. Herudover er der en række apoteker, som uden for normal åbningstid har tilkaldevagt. Tilkaldevagt betyder, at en farmaceut kan kontaktes telefonisk ved akut behov for medicin.
I Århus er det: Århus Løve Apotek, Store Torv 5, 8000 Århus C. Telefon  86 12 00 22, e-mail arhloeve@apoteket.dk , hjemmeside www.aarhus-loeve.dk .
Se oversigt over apoteker som har døgnåbent/tilkaldevagt.
Giftlinjen - 82 12 12 12
Giftlinjen er en landsdækkende telefonrådgivning, hvor alle borgere kan ringe ind i tilfælde af forgiftning og få råd om førstehjælp og henvisning til videre behandling. Rådgivningen kommer fra en række læger og sygeplejersker, der er særligt uddannede inden for netop dette område.
Læs mere om giftlinjen.
Påkørsel af dyr
Er dyret dødt og ligger ved kommunal vej inden for Århus Kommune, kan du ringe til Århus Brandvæsen på telefon 86 76 76 76 og oplyse hvor dyret befinder sig. Er dyret dit eget, skal du ringe til dyreinternatet på telefon 87 33 44 44.

null

Publiceret 25 July 2010 11:45