Lukket for højresvingende trafik fra Frederiks Allé de næste 14 dage

De næste 14 dage skal bilister på Frederiks Allé i Århus C være opmærksomme på, at der er lukket for højresvingende trafik fra Frederiks Allé og ind i Banegårdsgade.
Lukningen skyldes grave- og anlægsarbejde for nedgravning af affaldscontainere. I området vil der være skilte med omkørselsveje.
Lukningen gælder ikke for busser.
Arbejdet forventes færdiggjort 6. august.

Publiceret 24 July 2010 14:30