Studenterpræst Elisa M. Wejse skriver denne uges præsteklumme.

Studenterpræst Elisa M. Wejse skriver denne uges præsteklumme.

Gode råd om stress

Af
Af studenterpræst Elisa M. Wejse

Handelshøjskolen/Helligåndskirken

Jeg hørte for nylig en psykolog give to råd til stressramte. Det ene råd var, at man skulle få afklaret, hvilke værdier man havde i livet, altså, hvad er vigtigst for mig i livet? Er det karriere, penge, familien, materielle goder, rejser, hjælpsomhed? Uanset hvilke værdier, man gerne ville stå for, ville en afklaring være en hjælp til at prioritere i livet.
Det andet råd var, at man skulle finde noget andet at bygge på end sig selv. Den tid vi lever i vægter det at være "sin egen lykkes smed" højt, men det var, ifølge psykologen, for hårdt altid at skulle klare sig selv og kun bygge på sig selv.
Gode råd i en tid hvor mange er stressede og har svært ved at følge med i livet. Som præst vil jeg gerne uddybe de gode råd fra psykologen. Ikke med egne ord men ord fra Jesus, Guds Søn. Hans bud på de vigtigste værdier er dem, der bygger på relationer. Relationen til Gud, den direkte linje op til ham, bønnens vej, som altid er åben. Og relationen til andre mennesker, næstekærlighedsbudet, at man har øje for andre.
Med den værdi om relationer står man heller aldrig alene. Jesus råder alle til at bygge sit liv på ham og på hans ord. Han kalder sig klippen, den urokkelige, og hvis vi bygger på ham, så kan vi aldrig væltes uanset hvor megen blæst, stress eller andre svære ting, der kan storme omkring os i livet. Han længes efter at være os nær som det klippestærke fundament, der kan trøste, styrke og give hvile midt i et stormomsust liv. Storme undgår vi næppe i livet, men vi træffer selv valget, om vi bygger livet på klippen Jesus eller på sand, der skyller væk, så snart stormen begynder.

Publiceret 23 July 2010 19:00