Undervisningsminister Tina Nedergaard roser Aarhus Tech for at gøre en masse for at mindske frafaldet på erhvervsuddannelserne.

Undervisningsminister Tina Nedergaard roser Aarhus Tech for at gøre en masse for at mindske frafaldet på erhvervsuddannelserne.

Undervisningsministeren roser Aarhus Tech

Morgenmad og rygestopkurser mindske frafaldet på Aarhus Techs erhversuddannelser

Af
Af Jeppe Rafn

I 2007 faldt næsten hver tredje studerende på Aarhus Techs erhvervsuddannelser fra i løbet af det første halve år.
Sidste år var andelen af elever, der afbrød deres uddannelse i løbet af det første halve år, næsten nede på hver femte.
Fra 30 procent i 2007 til 22 procent i 2009.
Aarhus Tech tilbyder blandt andet morgenmad, rygestopkurser, særlige kurser om praktikpladssøgning og mulighed for en uges aktivitet i udlandet for at fastholde eleverne.
"Det er en fornøjelse at se, hvor mange forskellige virkemidler der arbejdes med på Aarhus Tech. Erhvervsskolerne er nøgleaktører i arbejdet med at få flere til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Derfor glæder det mig meget, at skolerne generelt er blevet bedre til at vurdere, hvilke indsatser der kan øge gennemførelsen," siger undervisningsminister Tina Nedergaard.
Aarhuc Tech vil i fremtiden sætte endnu mere fokus på sund livsstil og læring og har planer om at tilbyde eleverne eksempelvis spinning og boksning.

Aarhus Tech

Aarhus Tech udbyder en bred vifte af uddannelser, herunder ni indgange til erhvervsuddannelserne. Skolen udbyder også HTX, akademiuddannelser samt voksen- og efteruddannelser. Hvert år starter mere end 3.000 elever, studerende og kursister på skolen, heraf 1.700 elever på erhvervsuddannelsernes grundforløb og knap 1.000 elever på hovedforløbet. I alt har skolen 3.800 årselever, studerende og kursister samt 650 medarbejdere. Link til skolens hjemmeside: www.aarhustech.dk

Publiceret 21 July 2010 08:00