Omlægning af trafikken på Grenåvej ved Grenåbanen

Århusborgere, som i den kommende tid skal køre ad Grenåvej ved Grenåbanen, skal være opmærksomme på, at der på stedet er nye trafikomlægninger

Af
Af Christina S. Johansen

Byggeriet af vejbroen, der skal føre Grenåvej over Grenåbanen, skrider fint fremad, og de nye sydlige kørebaner er næsten færdiganlagt. Derfor flyttes trafikken mandag 19. juli over på den færdiganlagte del af Grenåvej, så arbejdet med de nordlige kørebaner kan gå i gang.
I forbindelse med trafikomlægningen vil der være kortvarig risiko for kødannelser.
Som hidtil vil der i myldretiden fortsat være to åbne spor i hver retning. Og hastighedsbegrænsningen er også uændret - det vil sige 40 km/t i retning mod Århus og 50 km/t mod Grenå.

null

Publiceret 18 July 2010 07:30