Fotogalleri:

Forlader Teologi for Lægfolk efter 42 år

Den kendte og afholdte hjælpepræst Helge Kjær Nielsen fra Bregnet og Thorsager kirker siger vemodigt farvel igen. Denne gang som formand og underviser for Teologi for Lægfolk.

Af
Tekst og foto af Gerda E.M. Christophersen

Helge Kjær Nielsen kom til Rønde ligesom andre unge mænd i en moden alder og forsøgte at indhente forsømt boglig viden. Som privat gymnasium kom Rønde Kursus til at spille en stor rolle for Helge Kjær Nielsens videre karriereforløb.
"Vi blev præget åndeligt. Vi kom med stor lyst og var motiverede," fortæller Helge Kjær Nielsen. Efter han fik studenterhuen på satsede Helge på teologistudiet ved Aarhus Universitet. Det skete med enestående opbakning fra hans kone Inge. Det endte med en doktorgrad og en mangeårig ansættelse ved Aarhus Universitet.

Festmiddag 2. juli 2010 med den afgåede formand for Teologi for Lægfolk Helge Kjær Nielsen i midten. Til venstre ses Helges kone, Inge. Til højre ses Peter Lodberg, der blev valgt til formand på generalforsamlingen tirsdagen forinden.

Festmiddag 2. juli 2010 med den afgåede formand for Teologi for Lægfolk Helge Kjær Nielsen i midten. Til venstre ses Helges kone, Inge. Til højre ses Peter Lodberg, der blev valgt til formand på generalforsamlingen tirsdagen forinden.

Teologi for Lægfolk

Teologi for Lægfolk blev oprettet i 1968. Helge Kjær Nielsen var med fra starten som underviser og har været formand de sidste 16 år.
Formålet med kurset var at give tilbud om teologisk voksenundervisning på højt niveau for alle interesserede. Undervisningen varetages af en lærerstab med stor faglig kompetence, hvoraf de fleste undervisere har været eller er tilknyttet Det teologiske Fakultet ved Aarhus Universitet.
"Kurset er økumenisk og altså åbent for alle. Det forhold, at der er kursister fra andre kirkesamfund end Folkekirken, giver undervisningen og dialogen mellem kursister og lærere og mellem kursister indbyrdes en spændende og frugtbar dimension," siger Helge Kjær Nielsen.

Kursisterne nyder festmaden og det sociale samvær på tværs af baggrunde og alder.

Kursisterne nyder festmaden og det sociale samvær på tværs af baggrunde og alder.

Peter Lodberg ny formand

Studieleder ved Det teologiske Fakultet ved Aarhus Universitet Peter Lodberg overtager posten som formand og en af underviserne ved Teologi for Lægfolk.
"Vi har en blomstrende fremtid foran os. Viden efterspørges mere og mere. Flere og flere vil gerne gå i dybden med hvad det er, de selv tror på i et samfund, hvor nye religioner konstant træder frem," udtaler Peter Lodberg.
"Teologi for Lægfolk er teologi for alle. Derfor ligger det også i tiden, at vi skal forny os med måden, hvorpå vi underviser. Det er ikke utænkeligt, at nettet vil blive inddraget i større omfang, så vi også får flere af de yngre med," fortæller Peter Lodberg.

To kursister, Ngaio Ustrup (t.v.) og Lise Palmelund har en livlig diskussion igang.

To kursister, Ngaio Ustrup (t.v.) og Lise Palmelund har en livlig diskussion igang.

Kan nå tilmelding

"Der er ingen optagelsesbetingelser for at blive kursist på Teologi for Lægfolk, og der afholdes ingen eksaminer. Et vist kendskab til og navnlig engagement i de emneområder, der undervises i, er dog et værdifuldt udgangspunkt for et godt udbytte af kurset. Og så skal man være villig til at tage en weekend ud af sin kalender hver måned for at følge undervisningen ved de meget fine faciliteter på Diakonhøjskolen i Højbjerg", slutter Helge Kjær Nielsen. Flere informationer findes på hjemmesiden www.teologi-for-laegfolk.dk

Helge Kjær Nielsen gør klar til sin sidste tale på Teologi for Lægfolk til de dimitterende 3. års kursister med efterfølgende uddeling af kursusbeviser.

Helge Kjær Nielsen gør klar til sin sidste tale på Teologi for Lægfolk til de dimitterende 3. års kursister med efterfølgende uddeling af kursusbeviser.

Efter tre års deltagelse i Teologi for Lægfolk får kursisten Sinne Jokumsen et kursusbevis overrakt. Ved siden af hende står Jette Christiansen og halvt skjult ses Kjeld Bødker. Der er ingen eksaminer i forbindelse med kursusbevist. Nogle studerende valgte at skrive et speciale med bedømmelse.

Efter tre års deltagelse i Teologi for Lægfolk får kursisten Sinne Jokumsen et kursusbevis overrakt. Ved siden af hende står Jette Christiansen og halvt skjult ses Kjeld Bødker. Der er ingen eksaminer i forbindelse med kursusbevist. Nogle studerende valgte at skrive et speciale med bedømmelse.

Helge Kjær Nielsen bliver overvældet med blomster.

Helge Kjær Nielsen bliver overvældet med blomster.

Tredje års kursist Lis Kjæroverrækker et gavekort til Helge Kjær Nielsen på vegne af alle kursister. Kursisterne var blevet enige om, at Helge og hans kone Inge skulle foræres en billet til en koncert i Musikhuset og nyde restaurantens delikate mad forinden koncerten.

Tredje års kursist Lis Kjæroverrækker et gavekort til Helge Kjær Nielsen på vegne af alle kursister. Kursisterne var blevet enige om, at Helge og hans kone Inge skulle foræres en billet til en koncert i Musikhuset og nyde restaurantens delikate mad forinden koncerten.

Kvinden bag den succesfulde mand får overrakt en gave til Aros af kursist Anne Margrethe Kjær.

Kvinden bag den succesfulde mand får overrakt en gave til Aros af kursist Anne Margrethe Kjær.

Helge holder en takketale til alle de tilstedeværende med hans kone Inge ved sin side.

Helge holder en takketale til alle de tilstedeværende med hans kone Inge ved sin side.

Publiceret 13 July 2010 11:28