Inger Nielsen

Inger Nielsen

Sødalskolen siger farvel til Inger, Sven og Kirsten

Af
Af Jeppe Rafn

I år skulle der til sommerferieafslutningen ikke bare ønskes god ferie, men også siges farvel til tre af Sødalskolens medarbejdere, der tilsammen har over 100 år på bagen i folkeskolen.
Det drejer sig om Inger Nielsen, Sven Berthelsen og Kirsten Hoffmeyer Boas, der skifter dagligdagen på Sødalskolen i Brabrand ud med pensionistlivet.
Inger Nielsen har i 34 år arbejdet som sekretær på Sødalskolen. Da Inger startede i september 1976 havde skolen 760 elever, i dag går der 250 elever på Sødalskolen.
Det er og har altid været vigtigt for Inger Nielsen at have fuldstændig styr på elevadministration. Det er også lykkedes til fulde, for Ingers arbejde har været præget af omhu og stor dygtighed og dertil meget stor venlighed og godt humør.

Lærer Sven Berthelsen har arbejdet som lærer på Sødalskolen siden august 1977 og har i de 33 år udvist intet mindre end et multitalent.
Man skal bare spørge Sven, og så er man sikker på at få et svar, hvad enten det drejer sig om tysk, dansk, matematik, natur/teknik, IT, musik, musicals, video, murerarbejde eller bøger.
Det gælder for Svens arbejdsform, at han går både i dybden og i detaljen, hvilket både kolleger og elever kan berette om. Tingene skal være i orden, og Svens opfindsomhed og hjælpsomhed har altid været meget stor.

Sven Berthelsen

Sven Berthelsen

For et år siden kunne Kirsten Hoffmeyer Boas fejrede sit 40 års jubilæum som lærer i folkeskolen.
Nu efter 41 år, heraf de seneste to år på Sødalskolen, har Kirsten valgt at stoppe og gå på pension.
Det har altid været hendes hjertebarn at hjælpe svage elever med at lære at læse.
Mange elever fra Nordgårdskolen og Sødalskolen har oplevet en lille oase med både opmuntring og fokus hos Kirsten.

Kirsten Hoffmeyer Boas

Kirsten Hoffmeyer Boas

null

Publiceret 01 July 2010 19:00