Teknik og Miljø rådmand i Århus Kommune, Laura Hay ,ser frem til at komme i gang med at forbedre vejforbindelsen til byen og havnen.

Teknik og Miljø rådmand i Århus Kommune, Laura Hay ,ser frem til at komme i gang med at forbedre vejforbindelsen til byen og havnen.

Århus får motorvej ind til Skanderborgvej

Viby Ringvej føres over Århus Syd Motorvejen, så motorvejen kan fortsætte ad Åhavevej ind til Skanderborgvej

Af
Af Jeppe Rafn

I fremtiden bliver det nemmere at komme ind til byen og ned til havnen, når man kommer til Århus fra syd.
Århus Syd Motorvejen, der i dag stopper ved Viby Ringvej, skal fortsætte ad Åhavevej ind til Skanderborg.
Åhavevej er i dag lidt af en stopklods for trafikken ind mod by og havn, men det skulle der blive ændret på, når Åhavevej bliver lavet om til en firesporet motorvej i forlængelse af den eksisterende motorvej.
Lyskrydset ved Viby Ringvej og motorvejen bliver samtidig sløjfet, idet Viby Ringvej føres over motorvejen. I stedet for lyskrydset bliver der ramper, så man kan komme fra Viby Ringvej på motorvejen ud af byen og fra Åhavevej på Viby Ringvej mod nord.
Alt i alt skulle det blive betydeligt lettere at komme ind til byen og ned til erhvervshavnen, hvad ikke mindst erhvervslivet vil nyde godt af.
"Alle i erhvervslivet siger, at infrastrukturen er altafgørende for væksten i og omkring Århus," sagde teknik og miljø rådmand Laura Hay (V) ved onsdagens byrådsmøde.

Koster 315 mio. kr

Beslutningen om at forbedre vejforbindelsen blev reelt truffet i efteråret 2008, da byrådet gav bevilling til projektering af projektet. Samtlige partier var da også ved onsdagens byrådsmøde positive overfor at bevilge de 315 mio. kr., det koster at gennemføre projektet.
Forslaget skal dog først behandles nærmere i Miljø og Teknik udvalget, der blandt andet skal se på, hvordan man bedst muligt kan tage hensyn til beboere og institutioner, der bliver berørt af ændringerne.
Arbejdet forventes at blive udført fra 2010 – 2013, og Åhavevej vil være åben for trafik i hele perioden på nær enkelte weekender.
Århus Kommune håber på et senere tidspunkt at kunne få råd til en tunnel under Marselis Boulevard. Tunnelen var oprindelig en del af projektet med at forbedre vejforbindelsen til havnen, men den del har politikerne valgt at udskyde, fordi EU for nylig sagde nej til at støtte anlægsarbejdet.

Publiceret 13 May 2010 16:09