Billedmanipulation af den ønskede bro over Åby Ringvej. Den skal gå fra Globus1, som er bygningen, der ses lige over broen på venstre side af Åby Ringvej. Kilde: Google Maps

Billedmanipulation af den ønskede bro over Åby Ringvej. Den skal gå fra Globus1, som er bygningen, der ses lige over broen på venstre side af Åby Ringvej. Kilde: Google Maps

Skole og dagtilbud:

Byg en gangbro til Gellerup

Skolebestyrelsen på Gammelgaardsskolen og bestyrelsen for de fire dagtilbud i Åby Bakke ønsker en gangbro over Åby Ringvej, udtrykker de i et høringssvar til Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj

Af
Af Christina S. Johansen

"Byg bro til Gellerup."
Med de ord starter et høringssvar, som skolebestyrelsen på Gammelgaardsskolen og bestyrelsen for de fire dagtilbud i Åby Bakke har lavet i forbindelse med Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj.
I høringssvaret efterlyser de en gangbro, der kan forbinde ghettoen Gellerup og Toveshøj på den ene side af Åby Ringvej med det mere velfungerende Åbyhøj og Århus V på den anden
"En gennemskærende trafiktung ringvej er nærmest ideel til at indramme og fastfryse en ghetto, som værende netop en ghetto. Sådan behøver det ikke at være. Ghettodannelsen i Gellerupplanen skal brydes," lyder det fra bestyrelserne og initiativtager Andreas Bach Aaen, der har børn i Åby Bakke.
Broen skal gå fra Globus1 til modsatte side af Åby Ringvej, fordi Globus1 i forvejen virker som en magnet på folk uden for området.
"Faktisk har Globus1 været med til at nedbryde skellet til Gellerup som bydel. En kraftig skillelinje udgøres dog stadig af Ringvejen. En gang- og cykelbro vil nedbryde dette skel," står der i høringssvaret.

Mange børn over vejen

Et andet konkret problem uden gangbro er de mange børn, der dagligt skal over vejen. Efter at Nordgårdsskolen er nedlagt, og børnene er fordelt til byens øvrige skoler, har en del skolebørn nu en naturlig skolevej på tværs af Åby Ringvej - fra Gudrunsvej til Gammelgårdsskolen - og i følge høringssvaret er der meget kort tid til at passere den tungt trafikerede Åby Ringvej ud for krydset ved Dr. Holsts Vej, da krysdset ikke er et af hovedkrydsene på Åby Ringvej.
"Og det er ikke kun skolebørn, der skal passere dette farlige kryds. Globus1's faciliteter benyttes også af tre børnehaver indenfor Ringvejen. Så forestil jer, hvordan det er, at passere Ringvejen med 12 børnehavebørn og så blive fanget på den lille helle på midten. Hvor mange bliver stående, når biler og lastbiler passerer med 70 km/t?"
Sådan lyder det i høringssvaret, og det fortsætter:
"Den rigtige løsning er selvfølgelig at bygge bro til Gellerup. Vent ikke på blodet på kørebanen, men forstærk den integration på tværs af ringvejen, der allerede er godt i gang."

Underskriftindsamling

Gruppen bag høringssvaret samler forældreunderskrifter på Åby Bakkes fire institutioner samt på Gammelgaardsskolen og sender dem til Planlægning og Byggeri inden høringsrunden udløber 7. maj. Hvis andre vil støtte op om gangbroen, anbefaler Andreas Bach Aaen, at man selv sender et hørringssvar til Århus Kommune.

Publiceret 26 April 2010 15:00