Laura Hay, Venstre: Der vil blive set skævt til kvindelige ledere, hvis man indfører kønskvoter.

Laura Hay, Venstre: Der vil blive set skævt til kvindelige ledere, hvis man indfører kønskvoter.

Debat:

Positiv særbehandling af kvinder?

Skal Århus Kommune give kvinder positiv særbehandling og evt. indføre kønskvoter for at få flere kvindelige topchefer?

Af Laura Hay, Venstre, Rådmand for Teknik og Miljø
NEJ - Jeg mener ikke, at kvinder har brug for særordninger for at gøre sig gældende.
Tværtimod! I over 100 år har vi kæmpet for, at kompetencer og ikke køn skal være afgørende for, hvem der får jobbet. Det skal vi ikke sætte over styr. Vi skal sikre lige muligheder og i visse magistratsafdelinger blive bedre til at udnytte talent ikke mindst blandt kvinder. Det er der rig mulighed for, der er masser af kompetente kvinder. Der er i dag flere kvinder, som tager en videregående uddannelse end mænd, og blandt de yngste topchefer vokser andelen af kvinder da også markant.
Men kvoter er ikke vejen frem. Der vil blive set skævt til kvindelige ledere, hvis man kan mistænke dem for at være blevet valgt på grund af deres køn. Det er da også bemærkelsesværdigt, at de partier, som går ind for kvoter, ikke praktiserer det. Det gælder blandt andre borgmester Nicolai Wammen (S), som selv lokalt har udpeget ene mænd på de øverste ledelsesniveauer både i partiet og Borgmesterens Afdeling.

Dorthe Laustsen, SF: Der er brug for positiv særbehandling af kvinder for at få flere kvindelige chefer i Århus Kommune.

Dorthe Laustsen, SF: Der er brug for positiv særbehandling af kvinder for at få flere kvindelige chefer i Århus Kommune.

Af Dorthe Laustsen, SF, Rådmand for Sundhed og Omsorg:
JA - Mænd og kvinder er som udgangspunkt lige kvalificerede til at være ledere. Vi skal derfor undgå, at en masse ledelsestalent går til spilde.
Vi skal tage EF traktatens artikel 141 stk. 4 alvorligt, hvor der står, at for at sikre fuld ligestilling mellem mænd og kvinder i praksis på arbejdsmarkedet er princippet om ligebehandling ikke til hinder for, at de enkelte medlemsstater opretholder eller vedtager foranstaltninger, der tager sigte på at indføre specifikke fordele, der har til formål at gøre det lettere for det underrepræsenterede køn at udøve erhvervsaktivitet eller forebygge eller opveje ulemper i den erhvervsmæssige karriere.
EU's ligestillingsdirektiv siger, at der ikke må diskrimineres på baggrund af køn, men at der åbnes op for positiv særbehandling, hvis det fremmer lige muligheder for mænd og kvinder. Derfor er det muligt at gennemføre positiv særbehandling, hvis der er tale om en reel udligning af eksisterende uligheder og også at gennemføre ansættelsesvurderinger, der tager hensyn til alle forhold.

Hvad mener du?

Hvad mener du om at fremme andelen af kvindelige chefer ved at give dem positiv særbehandling?
Skriv en kommentar og deltag i afstemningen her på siden.

null

Publiceret 29 March 2010 12:30