Århus Kommune vil gerne have borgernes hjælp til at udpege huller i veje og stier, som skal repareres.

Århus Kommune vil gerne have borgernes hjælp til at udpege huller i veje og stier, som skal repareres.

Har du set et hul i vejen?

Århusianerne kan via kommunens hjemmeside gøre opmærksom på generende huller i veje og stier, som man mener, bør laves

Af
Af Jeppe Rafn

Århus Kommune er i fuld gang med at lappe de værste huller i veje og stier, der er opstået i løbet af vinteren. Der er i alt 1250 km offentlige veje og omkring 500 km stier i Århus Kommune, der skal gennemgås, og kommunen vil gerne have borgerne til at hjælpe med at udpege de værste huller.
Det kan man gøre via et elektronisk skema på kommunens hjemmeside.
"Borgerne er meget velkomne til at indmelde huller i veje og stier, som er generende. Det er til stor hjælp for os, samtidigt med at borgerne får løst problemet med huller i veje og stier hurtigere," siger Per Kristensen fra Trafik og Veje, Århus Kommune.
Århus Kommune bruger registreringen af belægningsskader til at prioritere reparationsarbejdet og udvælge de veje, som skal have nyt slidlag i 2010.
"Vi vil sørge for hurtigst muligt at lappe de største huller, men med de mange belægningsskader der er, kan det ikke undgås, at der vil gå lidt tid, før vi har været alle steder, hvor det er påkrævet," siger Per Kristensen.
Arbejdet med at reparere huller forventes at være afsluttet i løbet af april måned.
Link til skema, hvor man kan melde huller i stier og veje:
http://aarhuskommune.dk/hullerivejen

Publiceret 29 March 2010 16:00