Laila Toft fra privatiseringsgruppen ønsker ikke at oplyse nogen konkrete tal, men hun fortæller, at over halvdelen af de spurgte forældre har svaret ja eller nej til en privatisering, og af dem er der lige mange.

Laila Toft fra privatiseringsgruppen ønsker ikke at oplyse nogen konkrete tal, men hun fortæller, at over halvdelen af de spurgte forældre har svaret ja eller nej til en privatisering, og af dem er der lige mange.

Forældre går videre med privatisering af Giberhytten

Gruppe af forældre har besluttet at søge kommunen om en privatisering af skovbørnehaven i Fulden

Af
Af Hanne Vammen

På grundlag af en tilbagemelding fra forældrene har en privatiseringsgruppe besluttet at søge Århus Kommune om, at den kommunale daginstitution Giberhytten i Fulden bliver til en selvejende, privat institution.

Det er en længe ulmende utilfredshed med forholdene i skovbørnehaven, der har til huse i spejderhytten på Fulden Byvej, der er baggrunden for beslutningen.

Privatiseringsgruppen består af Pernille Petersen, Louise Maaetoft Ravn, Susanne B. Jespersen, Christina Dam og Laila Toft, der har spurgt de øvrige forældre til de 22 børn, som institutionen er normeret til, om holdningen til en privatisering.

Forældre splittede

Laila Toft ønsker ikke at oplyse nogen konkrete tal, men hun fortæller, at over halvdelen af de spurgte forældre har svaret ja eller nej til en privatisering, og af dem er der lige mange.

Resten har meldt tilbage, at de som udgangspunkt ikke er interesserede i en privatisering, men hvis Giberhytten bliver til en selvejende, privat institution, vil de følge med.

Selv om der altså åbenbart ikke er et flertal for en privatisering blandt forældrene, har gruppen på grundlag af tilbagemeldingerne valgt at sende en ansøgning til Århus Kommune.

Ansøgningen vil blive sendt i løbet af denne uge, og personalet i Giberhytten blev i formiddag orienteret om planerne, fortæller Laila Toft.

Forældreråd venter

Fra formanden for forældrerådet Lisbeth Bjerre lyder det, at rådet forholder sig afventende.

"Vi skal repræsentere alle forældre både dem, der er for og imod. Vores mandat er, at vi bakker op om de rammer, som der er og, at det må handle om at få det bedste ud af dem", siger hun.

I forældrerådet sidder der fem forældre, hvor af de to er med i privatiseringsgruppen. Derudover består rådet af en medarbejderrepræsentant og dagtilbudslederen.

Fra institutionens ledelse er der tavshed.

Jannike Nøhr Olesen, der er pædagogisk leder af Langenæsstien 6 B, som Giberhytten hører ind under, siger, at ledelsen på nuværende tidspunkt ikke ønsker at udtale sig.

Dagtilbud 102

Giberhytten er en del af Dagtilbud 102. Dagtilbud 102 består af integrationsprojektet Mariendal, der har to afdelinger med børn fra henholdsvis Gudrunsvej og Langenæsstien, og af institutionerne Langenæsstien 6 D, 6 A og 6 B, som Giberhytten er en del af. Langenæsstien 6 D er en vuggestue, mens 6 A og 6 B er integreret vuggestue og børnehave.

Publiceret 01 March 2010 14:18