Sådan tager Gellerup Kirke sig ud med stolene i ny opstilling.

Sådan tager Gellerup Kirke sig ud med stolene i ny opstilling.

I Gellerup er alle lige for Gud

Gellerup Kirke har brudt med den traditionelle indretning af kirkerummet

Af
Af Hanne Vammen

I stedet for i snorlige rækker står stolene i Gellerup Kirke i rundkreds, prædikestolen er blevet byttet ud med en læsepult, og alteret er erstattet af en rund træplade på granitfod.

"Gellerup Kirke skal være stedet, hvor man kan komme uden at skulle presses ind i bestemte rammer og normer", siger sognepræst Niels Hviid om baggrunden for den nye indretning, der blev taget i brug søndag 7. februar.

Formålet med nyindretningen er en bedre inddragelse af kirkegængerne, hvor det er fællesskabet, der er i fokus. Desuden skal indretningen afspejle forkyndelsen: At alle er lige for Gud.

To brændpunkter

"Snakken om, hvordan vi kunne inddrage kirkegængerne bedre, begyndte for halvandet år siden. Vi har haft en studietur til Norge, ligesom vi har hentet inspiration hos kirkerne i Sverige. Og så har vi taget erfaringerne fra Den Katolske Kirke til os, hvor en anderledes opstilling af stolene har tilført liv og ejerskab", beretter Niels Hviid.

Derfor danner stolene i Gellerup Kirke nu en elipse, hvor der er to brændpunkter.

I det ene er placeret det nye alter, som er lavet af kunstneren Aksel Østergaard Jensen fra Ejstrupholm. Han er kommet med en rund træplade af 150 år gammelt egetræ, der hviler på en fod af granit, og to granitlysestager. Foran står døbefonten.

Det andet brændpunkt udgøres af en læsepult af form som et nodestativ i stedet for det traditionelle alter med knæfald.

I kirken er også blevet plads til et legehjørne for de yngste kirkegængere. Her står seks egetræsskamler og to borde med skuffer, der indeholder papir og farveblyanter.

Niels Hviid ved det nye alter: En rund træplade, der hviler på en granitfod.

Niels Hviid ved det nye alter: En rund træplade, der hviler på en granitfod.

På prøve et halvt år

"Vi håber, at kirkegængerne vil synes godt om den nye indretning", siger Niels Hviid.

Menighedsrådet har vedtaget en prøveperiode på et halvt år for den nye indretning. Til september skal der være et menighedsmøde som evaluering på projektet.

Finder menigheden, at den nye indretning fungerer godt, skal der findes en permanent læsepult i stedet for stativet, der kun er midlertidigt.

Et legehjørne er blevet indrettet i kirken. I bordene er der skuffer med papir og farveblyanter.

Et legehjørne er blevet indrettet i kirken. I bordene er der skuffer med papir og farveblyanter.

Publiceret 09 February 2010 14:00