Lægeordineret heroin til Århus:

20 misbrugere med i forsøgsordning

Socialrådmand Hans Halvorsen har fået magistratens opbakning til 3-årigt forsøg med lægeordineret heroin

Af
Af Grethe Bo Madsen

Hvis ellers byrådet giver grønt lys er vejen banet for, at 20 århusianske misbrugere i et tre-årigt forsøgsprojekt kan få udleveret gratis lægeordineret heroin
"I udlandet har man positive erfaringer med lægeordineret heroin, og de erfaringer håber jeg, at vi kan overføre til Århus," siger socialrådmand Hans Halvorsen, efter han mandag fik magistratens opbakning til et tre-årigt forsøg med lægeordineret heroin.
Socialrådmanden hæfter sig især ved, at erfaringerne fra især Tyskland og Holland viser, at der er store gevinster at hente ved ordningen såvel på misbrugernes generelle sundhedstilstand soom for hele samfundet især gennem en markant lavere kriminalitet.
"Der har været forskellige etiske overvejelser omkring at indføre lægeordineret heroin, og det forstår jeg godt. Men debatten har i alt for høj grad drejet sig om, hvad man tror og ikke tror på, er effekten af en sådan ordning. Den viden, som man kan hente i udlandet, viser imidlertid, at der er klare gevinster at hente, selv om ordningen er forholdsvis dyr," siger han, og peger samtidig på, at ordningen med lægeordineret heroin ikke skal stå alene, men følges op ved at der sættes hårdt ind med socialpsykiatrisk bistand.
Tilbuddet om den lægeordnierede heroin-behandling vil blive placeret under kommunens nuværende Center for Misbrug og målgruppen vil i første omgang være 20 kendte misbrugere, der har været i metadonbehandling over et år. På længere sigt er det hensigten at lade at 30-40 misbrugere kam blive tilknyttet ordningen.
Ordningen finansieres af staten, der giver Århus Kommune 9,1 mio. kr. om året til ordningen og derudover betaler 1 mio. kr. til etablering af forsøgsordningen.

Publiceret 08 February 2010 17:30