NRGi bør have fair priser

Der er brug for mere vedvarende energi i energiforsyningen

Af Frank Helbo, Rugmarken 22 i Lystrup

"Så er det igen tid til at vælge et nyt repræsentantskab til NRGi – vores allesammens energiselskab. Ikke alle er klar over, at de er medejere af det selskab, der leverer strøm til det private husstande og erhvervslivet i store dele af Århus, på Djursland og i Horsensområdet.
Men det er netop vigtigt, at selskabet bliver ledet som et forbrugerejet selskab, hvor service også er i højsædet. Selskabet skal koncentrere sig om selskabets kerneforretning – levering af strøm, og så skal det være på en miljørigtig måde. Heldigvis er kullene ved at være på retur, men der er brug for en yderligere satsning på vedvarende energikilder i energiforsyningen.
Her bør NRGi spille en aktiv rolle.
Og det bliver der brug for i de kommende år, hvor NRGi jo bl.a. har indgået en aftale med Århus Kommune om at hjælpe med at kommunen når frem til visionen om en CO2-neutral kommune i 2030. Sådanne aftaler bør selskabet forsøge at indgå med de øvrige kommuner i forsyningsområdet.
Med skåltaler og fine ord blev det frie elmarked indført for nogle få år siden. De færreste tænker på, at der stadig er en del af elmarkedet, der er en monopolvirksomhed. Distributionen er der ikke fri konkurrence på. Derfor må vi som forbrugere kræve, at der ikke kan tjenes penge på distributionen, som der kan i dag, så vi får en fair distributionspris. Det bør være en hvile-i-sig-selv virksomhed.
I dag opkræver NRGi nemlig en pris for distributionen, så selskabet tjener penge på det. (Overskuddet er i øvrigt en del af de penge, som vi som forbrugere alligevel får tilbage som rabat en gang om året. Så kan man jo sagtens prale af at sende mange millioner kr. tilbage til ejerne, når de selv betaler en stor del af dem.)
Da jeg sad i repræsentantskabet i forrige periode, foreslog jeg en vedtægtsændring, så det kun blev muligt at opkræve kostprisen for distributionen.
Forslaget blev imidlertid afvist på det pågældende repræsentantskabsmøde af dirigenten, fordi han mente, at der er ulovligt. Hvis jeg bliver valgt til repræsentantskabet, vil jeg stadig arbejde for at distributionen ikke bliver dyrere end den faktiske kostpris, og jeg vil rette henvendelse til energitilsynet om det også mener, at en vedtægtsændring fastsætter den beregning af distributionsprisen, er i strid med lovgivningen.
Hvis tilsynet svarer ja til det, er der brug for en ændring af elforsyningsloven.
Det er vigtigt, at du afgiver din stemme ved NRGi-valget, som du en af disse dage får en stemmeseddel til med posten."

Publiceret 28 January 2010 08:00