Østjyllands Politi:

Vær meget forsigtig i det glatte føre!

I løbet af morgenen og formiddagen er Østjylland blevet ramt af isslag med mange personskader til følge

Isslaget har ramt Østjylland, og Østjyllands Politi oplyser, at det har medført mange færdselsuheld, ligesom især fodgængere og cyklister er faldet. Derfor er der mange faldskader i form af brud og svære forstuvninger, og især sygehusene i Århus, Randers og Horsens er overbelastede med mange timers ventetid.
Sygehusregionen har aktiveret det Akut Medicinske Koordinationscenter, der visiterer de alvorligste skader og visiterer patienter til andre sygehuse.
Ved tilskadekomst, der skønnes livstruende, kontaktes alarmcentralen fortsat på 1-1-2. Alle andre bedes kontakte skadevisitationen på telefon 87 31 50 50.
Borgerne opfordres til at udvise stor forsigtighed, særligt når de færdes til fods og på cykel i Århus- Randers og Odderområdet. Særligt dårligt gående bør nøje overveje, om det er nødvendigt at færdes ude.
Derudover gør Østjyllands Politi grundejerne opmærksomme på deres pligt til at få saltet/gruset fortove og stier.

Publiceret 18 January 2010 13:51