Rådmand Jacob Bundsgaard Johansen vil lade det være op til den enkelte daginstitution at bestemme kosten.

Rådmand Jacob Bundsgaard Johansen vil lade det være op til den enkelte daginstitution at bestemme kosten.

Rådmand:

Daginstitutioner skal selv bestemme kosten

Det er ikke en politisk opgave at bestemme hvilken mad, daginstitutionerne sereverer, mener Børn & Unge rådmanden i Århus

Af
Af Jeppe Rafn

Der har i de seneste dage har været stor opmærksomhed omkring nogle daginstitutioner i Århus, hvor forældrene sammen med dagtilbuddene har besluttet, at der ikke serveres svinekød som en del af kostordningen.
Børn & Unge rådmand Jacob Bundsgaard Johansen til dialog mellem forældre og dagtilbud.
"Jeg mener ikke, at det er byrådets eller Folketingets opgave at bestemme, hvilken mad der serveres i daginstitutionerne, så længe det ligger inden for fødevarestyrelsens anbefalinger. Vi har i Århus en velfungerende decentraliseringsordning, hvor forældrene sammen med dagtilbuddet beslutter, hvilken kost børnene skal have. Det er en ordning, som jeg vil anbefale, at man kører videre med i respekt for, at det er forældrenes børn, det handler om," siger Jacob Bundsgaard Johansen.
"Fra medierne kunne man få det indtryk, at beslutningerne ikke er talt ordentlig igennem. Jeg er overbevist om, at forældre og dagtilbud sammen har fundet de løsninger, de har det bedst med. Derfor vil jeg generelt opfordre forældre og dagtilbud til at sikre en god dialog omkring kosten i dagtilbuddene, så både ønsker fra minoriteter og majoriteter tilgodeses i videst muligt omfang," siger rådmanden.
"Århus er en by, som hylder mangfoldighed og tolerance. Det indbefatter, at man indgår i dialog og finder løsninger, som bygger broer og ikke skabe kløfter mellem mennesker og kulturer."

null

Publiceret 14 January 2010 09:26