28-årig øksemand sigtes efter terrorparagraf

Somalieren, der overfaldt tegneren Kurt Westergaard, risikerer at blive dømt for forsøg på terrorisme

Af
Af Grethe Bo Madsen

Den 28-årige somalier, der nytårsdag med en økse trængte ind i Muhammed-tegner Kurt Westergaards hjem, sigtes nu for forsøg på terror efter straffelovens paragraf 114, oplyser chefanklager Marian Thomsen fra Østjyllands Politi.
"Det er klart alt andet lige, at der er tale om en skærpelse af sigtelserne, som hvis det fører til en domfældelse, vil medfører en strengere straf," udtaler chefanklageren.
Østjyllands Politi har i weekenden for første gang haft mulighed for at afhøre den 28-årige mand, der er sigtet og varetægtsfængslet for overfaldet på Kurt Westergaard.
Inden afhøringen vurderede anklagemyndigheden det materiale, der er fremkommet i efterforskningen indtil nu og drøftede sagens juridiske aspekter med Statsadvokaten for Nord - og Østjylland og i den forbindelse blev den 28-årige foruden sigtelserne for forsøg på manddrab og overfald desuden sigtet efter den såkaldte terrorparagraf.

Den 28-årige er nu sigtet for fire:
- forsøg på terrorisme
- overfald på en polititjenestemand
- forsøg på manddrab i forhold til en anden polititjenestemand
- overtrædelse af våbenlovgivningen under særdeles skærpende omstændigheder
Den 28-årige nægter sig skyldig i de tre førstnævnte forhold. Af hensyn til den fortsatte efterforskning kan politiet ikke oplyse, hvad den sigtede i øvrigt har forklaret ved afhøringen.

null

Publiceret 11 January 2010 12:45