Mogens Mortensen (tv) fra Holme menighedsråd og Ole Jean Nielsen fra Skåde menighedsråd glæder sig til at kunne tage de to sognes nye fælleskirke i brug. Den bagerste del af bygningen med de skrå tage er det gamle kapel fra 1913, mens glashallen og de to fløje er nybygget.

Mogens Mortensen (tv) fra Holme menighedsråd og Ole Jean Nielsen fra Skåde menighedsråd glæder sig til at kunne tage de to sognes nye fælleskirke i brug. Den bagerste del af bygningen med de skrå tage er det gamle kapel fra 1913, mens glashallen og de to fløje er nybygget.

Ny folkekirke i Århus Syd:

Lyseng Kirke

Holme og Skåde Sogn får en ny mindre kirke, Lyseng Kirke, som skal aflaste de to sognes hovedkirker, Frederikskirken og Holme Kirke

Af
Af Jeppe Rafn

Arbejdet med at renovere og udbygge Østre Kapel, der ligger på Bushøjvej på hjørnet af Ringvej Syd og Saralyst Alle, er snart slut. Kapellet har ikke været i brug i 40 år, men nu bliver det vakt til live igen med et nyt navn: Lyseng Kirke.
Der bliver ikke nogen fast gudstjeneste i den nye kirke, men man kan for eksempel afholde begravelse, blive gift eller få sit barn døbt i Lyseng Kirke, der med 84 pladser er noget mindre men mere intim end Frederikskirken i Skåde Sogn og Holme Kirke i Holme Sogn.
Lyseng Kirke vil samtidig være velegnet til møder og koncerter med videre, idet alter, prædikestol, døbefont og de 84 stole - kort sagt alt inventaret pånær det elektriske orgel - kan flyttes ud af kirken efter behov.
"Vi vil måske ikke ligefrem have rockkoncerter, men der bliver vide rammer for brugen af kirken," fortæller Ole Jean Nielsen fra Skåde menighedsråd og Mogens Mortensen fra menighedsrådet i Holme.

Fælles kirke

Lyseng Kirke er blevet til i et samarbejde mellem Holme og Skåde Sogn, som i snart et årti har arbejdet med planerne om at gøre det gamle kapel anvendeligt igen.
Begge sogne hører til blandt de større sogne med hver især knap 11.000 sognebørn, og det var en overgang på tale at splitte de to sogne op i tre sogne. Hverken Skåde eller Holme var dog interesseret i at få splittet deres sogn op, og derfor fandt man på løsningen med at renovere og udbygge Østre Kapel til en ny kirke, som kan aflaste Frederikskirken og Holme Kirke.
Den nye kirke, Lyseng Kirke, ligger geografisk set midt imellem de to større kirker, og skal med sin placering ikke mindst imødekomme beboerne i nærområdet i Lyseng.
"Området er blevet voldsomt udbygget i de senere år med mange børnefamilier, og vi håber, at den nye kirke kan være med til at få flere ind i folkekirken," lyder det fra de to menighedsrådsmedlemmer, Ole Jean Nielsen og Mogens Mortensen.

Lyseng Kirke set fra siden med nybygningen til venstre og det gamle kapel bagerst til højre. Bag kirken er et større område med kirkegård.

Lyseng Kirke set fra siden med nybygningen til venstre og det gamle kapel bagerst til højre. Bag kirken er et større område med kirkegård.

Lyseng Kirke

Bliver taget i brug i februar Er en udbygning og renovering af Østre Kapel fra 1913 Et projekt til otte mio. kr. støttet af alle fire provstier i Århus Fælles kirke for Holme og Skåde Sogn Fleksibelt kirkerum indrettet med mobilt inventar De originale vægge og de blyindfattede, materede ruder fra Østre Kapel bevares

Publiceret 07 January 2010 06:00