Østjyderne er tilfredse med politiet

En brugerundersøgelse viser, at østjyderne er blandt de mest tilfredse i landet, når det gælder politiets indsats

Af
Af Christina S. Johansen

Østjyderne er godt tilfredse med politiets arbejde. Tilfredsheden ligger et pænt stykke over landsgennemsnittet, og på visse områder er tilfredsheden i Østjylland den højeste i hele landet. Det viser Rigspolitiets årlige brugerundersøgelse blandt borgere, der har været udsat for indbrud i beboelse, tyveri eller vold.
Desuden er der gennemført en brugerundersøgelse blandt brugere af alarmcentralen - 112. Og også her er resultatet af undersøgelsen tydeligt: Borgerne i Østjylland er blandt de mest tilfredse i landet.
Politidirektør Jørgen Ilum glæder sig over resultatet af brugerundersøgelsen.
"Det er særdeles tilfredsstillende, at på de områder, hvor folk har brug for politiet, da er vi også rigtig hurtige til at rykke ud. Det er også meget tilfredsstillende, at borgernes tilfredshed med politiets indsats i forhold til den borgervendte kriminalitet nu er tilbage på samme høje niveau som før politireformen," siger Jørgen Ilum.

Kun Bornholm slår Østjylland

I brugerundersøgelsen blandt borgere, der har været udsat for vold, indbrud i beboelse og tyveri, er der i alt udsendt 11.838 spørgeskemaer fordelt på alle politikredse. 3.952 borgere har besvaret spørgeskemaet. Det svarer til en svarprocent på 33,4.
På en skala fra 1-4, hvor 4 er udtryk for den største tilfredshed, vurderer borgerne Østjyllands Politis samlede indsats til at ligge på 3,37, hvilket er et pænt stykke over landsgennemsnittet på 3,30.
Nordjyllands Politi opnåede samme tilfredshedsscore, og kun Bornholms Politi opnåede en højere score med 3,42.

Østjyllands 112 er Danmarks bedste

I brugerundersøgelsen vedrørende alarmcentralen - 112 er der udsendt i alt 6.030 spørgeskemaer til borgere, der via alarmcentralen har anmeldt forhold vedrørende indbrud, røveri, slagsmål, husspektakler og spirituskørsel. 1.586 har besvaret spørgeskemaet, hvilket svarer til en svarprocent på 26,3. Københavns Politi er ikke med i denne undersøgelse.
Undersøgelsen omfatter dels borgernes tilfredshed med alarmcentralens behandling af anmeldelsen og dels borgernes tilfredshed med politiets efterfølgende behandling af anmeldelsen. I begge tilfælde måles tilfredsheden igen på en skala fra 1-4, hvor 4 er udtryk for den største tilfredshed.
Borgerne vurderer Østjyllands Politis samlede indsats i forbindelse med den efterfølgende behandling af en anmeldelse via alarmcentralen til at ligge på 3,51, hvilket er en markant forbedring i forhold til året før og væsentligt over landsgennemsnittet (3,30). Det er samtidig den klart højeste grad af tilfredshed blandt de 11 politikredse, som undersøgelsen omfatter.
Borgernes samlede tilfredshed med alarmcentralen 112 i Århus' behandling af anmeldelserne ligger på 3,30, hvilket også er klart over landsgennemsnittet, som er på 3,24.

Publiceret 05 January 2010 13:30