Borgmester Nicolai Wammen uddeler togpenge til musik- og gøglertruppen De Splittergale.

Borgmester Nicolai Wammen uddeler togpenge til musik- og gøglertruppen De Splittergale.

DSB giver fut-fut penge til velgørenhed

Ni lokale velgørende organisationer har modtaget 58.000 kr. fra modeljernbanen på Århus Hovedbanegård

Af
Af Jeppe Rafn

DSB har igen i år besluttet at uddele togpenge til lokale velgørende foreninger og organisationer. Pengene stammer fra de mange 2-kroner, som i årets løb er puttet i modeljernbanen i ventesalen på Århus Hovedbanegård.
Modeljernbanen har i år indtjent 58.000 kr., som vanen tro blev uddelt af borgmester Nicolai Wammen ved en sammenkomst på banegården. Aalborg Jernbaneorkester spillede musik før og efter uddelingen, og der var også underholdning ved gøglertruppen De Splittergale, som er en af årets pengemodtagere.
Modeljernbanen på hovedbanegården er ejet af Jernbanemuseet i Odense (DSB) og vedligeholdes af entusiaster fra Jydsk Modeljernbaneklub, som sørger for, at de tre modeljernbaner kører planmæssigt, når man putter en 2-krone i møntindkastet.
Årets modtagere af togpenge fra DSB:
Kirkens Korshærs Nattjeneste: Værested og fristed for socialt udsatte mennesker på Nørre Allé 25.
De Splittergale: Musik- og gøglertrup, hvor medlemmerne har eller har haft en sindslidelse. Truppen tager meget rundt og optræder både i ind- og udland.
SAND: Hjemløseorganisation for nuværende og tidligere hjemløse. SAND arbejder for at afskaffe hjemløshed og forbedre forholdene for de hjemløse.
Café Parasollen: Caféen blev åbnet den 18. maj 1994 og er et samarbejde mellem Viby Kirke og KFUMs Sociale Arbejde. Den har til formål at være et mødested, et værested og et spisested i lokalområdet, hvor mennesker lærer noget af hinanden og finder ny livskvalitet.
Livsværkstederne: Selvejende institution i Gellerup med rødder i KFUM's Sociale Arbejde, Gellerup Kirke og Brabrand Boligforening. Gæster, frivillige, aktiverede samt ansatte samarbejder om at drive Livsværkstederne og skabe rum for at mennesker kan mødes i Gellerup.
Cafe Smilet: Caféen udfører på baggrund af frivillig arbejdskraft og velvilje fra boligforeningen Vesterbo et kæmpe arbejde for stedets mange brugere. Stedet fungerer som manges "dagligstue," hvor man kan gå hen og få en snak eller et måltid mad flere gange om ugen.
Cafe Husrum: (tidligere cafe Lytten) Tilbud under Jydsk Børneforsorg til unge mellem 16 og 30 år, der er selvmordstruede, psykisk sårbare eller i krise. Formålet med Café Lytten er forebyggelse og behandling via samtalegrupper med unge frivillige og lønnede som gruppeledere. Unge med ubehandlet psykisk sygdom og misbrug hører ikke til målgruppen.
Gallo Gartneri: En del af Gallo-aktiviteterne rettet mod sindslidende/brugere af psykiatrien, men er en selvstændig forening.
Frelsens hær: Frelsens Hær i Århus yder social hjælp hele året. Der er daglig kontakt med de social udstødte, hvor man forsøger at lette tilværelsen for denne gruppe mennesker ved uddeling af mad, tøj, gavekort og personlig støtte.

Publiceret 10 December 2009 15:15