Flere penge til patienterne – nedlæg regionerne!

Af Asger Ousager, Århus N, Venstre-kandidat til byrådsvalget i Århus og regionsrådsvalget i region Midtjylland


"Hvad der gjaldt de 13 amter, gælder også de fem regioner: de er overflødige. Danmark er alt for lille til hele 3 administrative niveauer. Ingen begræder i dag amternes forsvinden, og stat og kommuner er fuldt ud tilstrækkeligt.
Ved daværende indenrigsminister Lars Løkkes strukturreform har regionerne i forhold til amterne i forvejen fået udhulet deres rolle betragteligt.
De har mistet skatteudskrivningsretten og tildeles alle deres penge fra staten. Deres opgaver er indskrænket til nærmest udelukkende sygehusvæsenet, som udgør hele 80% af deres budgetter. Alle væsentlige beslutninger sker imidlertid fra statsligt hold.
Det betyder, at regionsrådene er overflødige og at den 5-dobbelte administration af statens penge i de 5 regioner bør væk.
Skattepengene skal naturligvis gå til patienterne og borgerne, ikke til overflødige politiske retræteposter og bekostelige beskæftigelses-initiativer for administratorer. Regionernes nuværende opgaver - samt kommunernes miljøtilsyn - overføres til staten, og regionerne nedlægges inden næste regionsrådsvalg om 4 år.
Løsningerne burde i stedet findes centralt gennem regering, folketing og landsdækkende presse.
Der er kæmpe rationaliserings-gevinster derved, borgerne vil få langt mere for pengene, og det vil ikke føre til noget demokratisk underskud, eftersom alle opgaver – sundhedsopgaverne især – fortsat vil modtage kæmpe folkelig bevågenhed."

Publiceret 03 November 2009 09:00