Der er hårdt brug for flere penge, hvis det skal lykkes at udbygge Lokalcenter Trøjborg i Ghana med en SOSU skole efter dansk forbillede og plejeboliger til de ældre. Men det er opad bakke for Larry Richard Tetteh og Collins Woode at skaffe de nødvendige midler.

Der er hårdt brug for flere penge, hvis det skal lykkes at udbygge Lokalcenter Trøjborg i Ghana med en SOSU skole efter dansk forbillede og plejeboliger til de ældre. Men det er opad bakke for Larry Richard Tetteh og Collins Woode at skaffe de nødvendige midler.

Lokalcenter Trøjborg har brug for hjælp

Et unikt projekt om at overføre ældrepleje efter århusiansk forbillede til Ghana risikerer at blive bremset, fordi pengekassen er tom

Af
Af Grethe Bo Madsen

Små 200.000 kroner er alt hvad der mangler, for at Lokalcenter Trøjborg i Ghana kan tage næste skridt i det omfattende og ambitiøse ældreplejeprojekt.
"De frivillige, der i dag er tilknyttet lokalcenteret, har ingen uddannelse. Der findes ikke nogen steder i Ghana, hvor man kan lære om aldersbetingede sygdomme og ældreomsorg. Derfor er næste mål at få etableret en Social- og Sundhedsskole i tilknytning til centeret. Vi er meget tæt på, at være der. Murene er der, men vi mangler tag, døre, vinduer og inventar," forklarer Collins Woode, initiativtager til ngo-organisationen Akrowa Aged-Life Foundation, der står bag det ambitiøse ældreplejeprojekt.
Det langsigtede mål for Lokalcenter Trøjborg er at skabe en velfungerende arbejdsplads, der kan løbe rundt i sig selv. Plejecenteret vil dermed spille en central rolle i landsbyerne ved at skabe arbejdspladser og bremse de unges flugt til storbyerne.

Liv i landsbyen

"Plejecenteret skal kunne løbe rundt i sig selv. Vi håber, at erfaringerne fra Lokalcenter Trøjborg kan være med til at danne grundlag for en ældrepolitik i Ghana, men direkte statsstøtte ligger nok meget langt ude i fremtiden," mener Collins Woode.
I stedet regner han med, at centeret bliver i stand til at dyrke afgrøder på sine godt 32 tønder land og at det kan være med til at skaffe en indtægt til centeret. Desuden håber han, at ghanesere bosat i udlandet vil betale centeret for at passe og pleje deres ældre slægtninge.

Adopter en bedsteforælder

"I dag sender mange penge hjem til ældre familiemedlemmer, men pengene når aldrig frem, fordi andre familiemedlemmer beholder dem. Vi håber, vi kan overbevise dem om, at det er bedre at sende pengene til os og lade os administrere dem."
Men som det er i dag, er Lokalcenter Trøjborg i Ghana afhængig af støtte fra hjælpeorganisationer og private sponsorer. Og her er opfindsomheden nødt til at være høj, hvis projektet ikke skal risikere at træde vande.
For ti dollar om måneden kan alle således adoptere et par bedsteforældre, og dermed bidrage til Lokalcenter Trøjborgs arbejde blandt de ældre i Ghana. "Vi er sikre på, Lokalcenter Trøjborg vil blive en succes, og at modellen vil sprede sig som ringe i vandet til andre egne af Ghana, men det tager tid. Rigtig lang tid."

Hjælp Lokalcenter Trøjborg i Ghana

Akrowa Aged-Life Foundation (AALF) mangler 200.000 kr. for at kunne færdiggøre en social- og sundhedsskole på Lokalcenter Trøjborg i Ghana.
Er man interesseret i at støtte AALF med et pengebeløb, kan Collins Woode kontaktes på e-mailadressen collins@aalf.info .
Ud over at donere et pengebeløb kan man også hjælpe projektet ved at donere byggematerialer og inventar.
Collins Woode er som musiker et kendt navn i Ghana. I dag bruger han musikken til at skaffe penge til udbygningen af Lokalcenter Trøjborg. En cd med hans musik kan købes for 100 kr. på AALF's hjemmeside. Hele overskuddet går til ældreplejeprojektet.
Læs mere på www.aalf.info

Musikeren, der blev ildsjæl for de ældre

Collins Woode er vokset op i Ghana. Som voksen kom han til Danmark som musiker og slog sig ned i Århus, hvor han uddannede sig til social- og sundhedshjælper. Hans arbejde blandt de ældre på Trøjborg fik ham til at indse, hvor forfærdelige forholdene er for de ældre i hans hjemland. Han har derfor sat sig som mål at indføre ældreomsorg i Ghana, sådan som han har mødt den gennem sit arbejde på Lokalcenter Trøjborg. Med det mål for øje grundlagde han i 2006 ngo-organisationen Akrowa Aged-Life Foundation. Organisationen åbnede i sommeren 2008 sit første center, der blev opkaldt efter Colins arbejdsplads i Århus: Lokalcenter Trøjborg. Centeret har i dag en læge og fire sygeplejersker tilknyttet samt 11 frivillige ulønnede hjælpere, der kommer rundt til 160 ældre i området.

Publiceret 21 September 2009 08:00