Larry Richard Tetteh (th) sammen med Collins Woode, der er initiativtager til Lokalcenter Trøjborg i Ghana

Larry Richard Tetteh (th) sammen med Collins Woode, der er initiativtager til Lokalcenter Trøjborg i Ghana

Gamle hekse skal også plejes

To vidt forskellige verdener udvekslede erfaringer, da Larry Richard Tetteh, projektkoordinator på Lokalcenter Trøjborg i Ghana, besøgte forbilledet, det rigtige lokalcenter på Trøjborg

Af
Af Grethe Bo Madsen

"Det er jo som at komme i himlen. Hvis en ghaneser oplevede det her, ville han skynde sig at blive gammel i en fart." Udtalelsen kommer fra Larry Richard Tetteh, der er projektkoordinator på Lokalcenter Trøjborg.
Vel at mærke det Lokalcenter Trøjborg, der ligger i Ghana, og som til daglig kæmper en ulige kamp for at gøre op med afrikansk overtro og ændre synet på de ældre. Han har netop besøgt det rigtige Lokalcenter Trøjborg for at opleve hverdagen på et århusiansk lokalcenter og for samtidig at skabe opmærksom omkring de store udfordringer, som lokalcenteret i Ghana står over for.

Oplevelsen af et dansk lokalcenter står i skærende kontrast til de forhold for ældre, som Larry R. Tetteh til daglig er vidne til i Ghana.

Oplevelsen af et dansk lokalcenter står i skærende kontrast til de forhold for ældre, som Larry R. Tetteh til daglig er vidne til i Ghana.

Ældre er hekse

Oplevelsen af et dansk lokalcenter er nemlig en grel kontrast til hverdagen i Ghana.
Glem alt om veludstyrede plejeboliger med eget badeværelse, fælles dagligstue, fysioterapi eller tilbud om daglige aktiviteter. I Ghana er ældrepolitik ganske enkelt ikke-eksisterende.
"I Ghana er det kun få, der har kendskab til aldersbetingede lidelser og sygdomme. I stedet udstødes og isoleres de ældre i takt med, at alderen sætter sit præg. Både deres egen familie og samfundet i al almindelighed frygter, at de ældre med alderen forvandler sig til hekse, der kan kaste død, ulykker og forbandelser over andre," forklarer Larry.

Teamleder Lillian Kjærholm viste Larry Richard Tetteh rundt på det rigtige Lokalcenter Trøjborg sammen med Colins Woode. Collins Woode er selv ansat på lokalcenteret og det var blandt andet erfaringerne fra arbejdet med de ældre her, der fik ham til at søsætte ældreplejeprojektet i Ghana.

Teamleder Lillian Kjærholm viste Larry Richard Tetteh rundt på det rigtige Lokalcenter Trøjborg sammen med Colins Woode. Collins Woode er selv ansat på lokalcenteret og det var blandt andet erfaringerne fra arbejdet med de ældre her, der fik ham til at søsætte ældreplejeprojektet i Ghana.

Ældrepolitikken halter

Lokalcenter Trøjborg i Ghana er et forsøg på at indføre ældrepleje efter århusiansk forbillede. 160 ældre er tilknyttet centeret, der har 11 frivillige hjælpere, som hver dag til fods går ud i de omkringliggende landsbyer og hjælper de ældre med at vaske sig og lave mad, og tjekker, om de får deres medicin.
"Der er en spirende opmærksomhed hos regeringen overfor vores projekt, men vi står stadigvæk overfor en kæmpeopgave, hvor vi først og fremmest skal have folk til at blive interesseret i at tage sig af de gamle. Det vi kan tilbyde i dag, har mest karakter af et sted, hvor de ældre kan samles og gøre ting sammen, men på sigt er målet at udbygge centeret med plejeboliger," uddyber Larry.
"Slet ikke i en standard som her, hvor hver beboer har sit eget værelse med bad. En mere ydmyg model, men hvor der er tilbud om pleje, fysioterapi og aktiviteter."

Collins Woode er et vellidt ansigt blandt de ældre på Lokalcenter Trøjborg. Her er det Helge Bye Jensen, der får sig en hyggelig sludder.

Collins Woode er et vellidt ansigt blandt de ældre på Lokalcenter Trøjborg. Her er det Helge Bye Jensen, der får sig en hyggelig sludder.

Publiceret 21 September 2009 08:00