Radikale Venstre ønsker at styrke den kollektive trafik i Aarhus.

Radikale Venstre ønsker at styrke den kollektive trafik i Aarhus. Arkivfoto:Morten Lau-Nielsen/Ritzau Scanpix

Debat:

Der er behov for mere letbane og flere busser i Aarhus

Radikale Venstre ønsker at styrke den kollektive trafik i Aarhus med

Rabih Azad-Ahmad, rådmand for Kultur og Borgerservice, Radikale Venstre og Andreas Steenberg, folketingsmedlem og finansordfører, Radikale Venstre.

Trængslen i Aarhus er massiv. Allerede i dag oplever aarhusianere, pendlere og virksomheder forsinkelser på vejnettet i myldretidsperioderne. Særligt på indfaldsveje og ringvejene er der dårlig fremkommelighed i myldretiden i Aarhus for både personbiltrafikken, varetransport og den kollektive trafik. Trængselsproblemerne må forventes at tage til, hvis vi ikke gør noget markant. Den store befolkningstilvækst kommer ikke til at gøre udfordringerne mindre. Og der er ikke plads til mange flere biler.

Udfordringer forbundet med klima, luft- og støjforurening, der følger den øgede trafikmængde, vil stige. Det vurderes, at biltrafikken frem til 2030 vil vokse i størrelsesordenen 20 %, mens der frem mod 2050 forventes en vækst på 30-35 %.

Radikale Venstre foreslår, at der i de kommende forhandlinger om infrastruktur afsættes penge til kollektiv trafik i de store byer. Det gælder ikke mindst Aarhus.

Der er en række projekter, som vi gerne vil arbejde videre med. Der er udvidelsen af letbanen til Søften, Hinnerup og motorvejen, Aarhus Ø og Brabrand. Og det nylige busprojekt på ringvejen. Alle disse projekter vil kunne aflaste byen for biltrængsel og skabe grøn og moderne byudvikling. Og det bør staten og Folketinget også bidrage til.

Vi skal løse mobilitetskrisen i Aarhus. Det er en afgørende politiske opgave at sænke pendlernes transporttid til gavn for arbejds-, familie- og fritidsliv. Aarhus er en moderne og grøn storby med meget høj livskvalitet. Det skal den også være i fremtiden. Derfor skal Aarhus være en del af fremtidens infrastrukturplan i Folketinget.

Publiceret 29 March 2021 11:03