Rådmand for Børn og Unge, Thomas Medom (SF).

Rådmand for Børn og Unge, Thomas Medom (SF). Foto: Aarhus Kommune

Debat: Vi har skarpt fokus på skoleelevernes trivsel og sundhed

Børn og Unge-rådmand Thomas Medom svarer Venstre, der beskylder rådmanden for at lukke øjnene for skoleelevernes mentale helbred

Af Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, Aarhus Kommune

I et debatindlæg bringer Venstre i Aarhus en helt berettiget og reel - men besynderligt fremført - bekymring for skoleelevernes mentale sundhed under nedlukningen af skolerne. Enhver med bare mikroskopisk indsigt i en skolehverdag kan sige sig selv, at elever hjemsendt til virtuelle læringsforløb, hjemmeundervisning, et minimum af social kontakt med kammerater og lærere samt nye læringsformer, der blot er gjort sparsomme erfaringer med, ikke er optimale trivsels- eller læringsbetingelser.

Jeg deler derfor Venstres bekymring for elevernes mentale og fysiske sundhed og trivsel under nedlukningen. Men jeg deler ikke Venstres totale affejning og affærdigelse af den kæmpestore indsats, som lærere og pædagoger hver evig eneste dag gør for at skabe så god en hverdag og trivsel for børnene som overhovedet muligt. Eleverne savner deres kammerater, ja, men det ikke hverken lærernes eller pædagogernes skyld: Det er pandemiens.

Venstre efterlyser rammer og retningslinjer. Hvis det skulle være gået partiets næse forbi, er der udarbejdet nøje og præcise drejebøger for undervisningen til skolerne. De ligger frit tilgængeligt for alle, men jeg skal da gerne sende et eksemplar. Drejebøgerne opdateres løbende efterhånden, som virkeligheden ændrer sig, og de understøttes af særligt kompetente og udpegede medarbejdere, som helt tæt på hverdagen hjælper den digitale hverdag på vej - dedikeret til alle skoler. På samme måde er der drejebøger og retningslinjer for medarbejdererne i de kommunale fritidstilbud, der også knokler for at holde hånden under børnenes trivsel.

Vi har mange - og et stigende antal - børn i nødpasning, og der er fokus på at få nok af sted. Vores kolleger i Sociale Forhold og Beskæftigelse har en handleplan for at opspore udsatte børn og unge, som mistrives, og vi har gennem fritids- og ungdomsklubber og vores gadeplansmedarbejdere en opsøgende indsats for at fange de, som er mest presset. Der er givet økonomiske tilskud til en række sociale foreninger, der hjælper børnene, blandt andet med at italesætte og bekæmpe ensomhed. 

Jeg kan også nævne, at vi løbende drøfter situationen med forældreorganisationer, de faglige organisationer og andre. I fokus er hver gang: Hvordan lykkes vi bedst muligt for børnene og de unge?

Så jeg vil gerne afvise Venstres helt udokumenterede påstand om, at jeg "lukker øjnene" for udviklingen. Jeg kan konstatere, at der i Venstres debatindlæg ikke bliver fremlagt et eneste konkret bud på, hvad partiet vil gøre bedre. Ikke et. 

Dog agter Venstre snart at fremlægge et samlet børne- og ungeudspil. Måske dette udspil vil rumme noget konkret, måske en præcis forudsigelse af coronaens videre forløb, så vi ikke længere skal ”famle i blinde”, som Venstre beskylder mig for?

Jeg tror det næppe, men hører det gerne. Men indtil da vil vi fortsætte med at skabe den bedst mulige hverdag for børnene og de unge i Aarhus – med alle de benspænd, coronaen desværre giver os alle.

Publiceret 27 January 2021 13:05